Сдружение “Образование без раници” работи за модернизиране на образованието в България. Ние локализираме и популяризираме в страната алтернативни (онлайн) образователни и културни ресурси, наложени глобално. Основният ни проект в момента е преводът на български на най-мащабния онлайн портал за общо образование в света – Кан Академия (Khan Academy). За безплатното образование на бъдещето – за всички, навсякъде и на световно ниво!

Позицията:

Мениджър „Маркетинг и партньорства“ изгражда и поддържа устойчиви контакти и партньорства. Целта им, от една страна, е адекватното позициониране на „Образование без раници“ и Кан Академия, и от друга страна – маркетинга и предоставянето на платени услуги и продукти, свързани с идеалните цели на организацията. Целевата аудитория включва институции, училища, компании и други неправителствени организации. В случаите на предоставяне на платени услуги и продукти, отговаря за всички задължения, от предлагане, конкретизиране на нуждите на клиента/партньора, до продажбите. Гарантира удовлетвореност на всички партньори и клиенти и отлична и навременна комуникация с тях, както и водене на нужната документация. Анализира интереси и нужди на потенциални партньори и клиенти и заедно с изпълнителния директор и Управителния съвет разработва цели и план за осъществяване на ключови партньорства и реализирането на продажби (вкл. маркетинг). Гарантира постигането им, като ги отчита на месечна, тримесечна и годишна база. Активно търси, привлича и преговаря с нови партньори и клиенти. При необходимост координира проекти с екипи в други държави (най-вече на английски). Поддържа пълна база данни/ система за управление на контактите. Анализира данни, включително чрез код и(ли) електронни таблици.

Изисквания към кандидатите:

 • Хъс за успех и преследване на каузата за драматично подобрение на образованието в България
 • Интерес и познания в сферата на образованието и навлизането на нови технологии и иновации в образованието
 • Опит с неправителствения сектор или доказано добро разбиране на неговите нужди и динамики
 • Опит с изграждането на ключови партньорства за дадена организация
 • Опит в сферата маркетинг и продажби, търговски представител или демонстрирано отлично разбиране на принципите на продажбите и практиките за обслужване на клиенти
 • Отлични презентационни умения
 • Отлични комуникационни умения и умения за изграждане на позитивни междуличностни взаимоотношения; лъчезарност и умение да говори с плам за работата и каузата си
 • Възможност да превключва бързо от стратегически и „философски“ въпроси към оперативни задачи и детайли на работата
 • Отличен български и английски език, писмено и говоримо
 • Много добри умения за работа с приложенията на Microsoft Office и Google Docs
 • Инициативност, проактивност, самодисциплина, отговорност към поставените задачи и крайните срокове, добра организация на работата; аналитичност и критичност, но и креативност
 • Желание да се учи и стремеж към постоянно развитие
 • Готовност за интензивна дистанционна работа с колеги по имейл, телефон, Skype, Google Hangouts и/или други онлайн инструменти
 • Възможност за командировки в страната

Компетенции, които носят предимство:

 • Опит с разработване на продукт/ продуктов мениджър
 • Умения за анализи на данни, включително чрез код и(ли) с електронни таблици
 • Завършено висше образование в сферата на маркетинга или свързани области
 • Шофьорска книжка

Какво предлагаме:

 • Изключително интересна и динамична работа; за важна кауза с идеална цел – по-добро и модерно образование за всички деца в България, комбинирана с прилагането на (социално-) предприемачески и пазарен подход
 • Работа със страхотен, приветлив, ангажиран и професионален екип, обичащ и вярващ в това, което прави
 • Включване в голяма общност от привърженици на важна за България кауза
 • Въвличане в глобална общност, работеща за един от най-иновативните образователни проекти в света (мрежата на Централата на Кан Академия в САЩ и „езиковите адвокати“ на платформата по цял свят)
 • Възможност за публични изяви, включително в мас-медиите
 • Възможност за много собствена инициатива и едновременно с това – нужна пряка подкрепа от целия оперативен екип, както и Управителния съвет на организацията
 • Работа на пълен или половин работен ден
 • Гъвкаво работно време
 • Възможност за дистанционна работа
 • Офис на организацията, намиращ се в чудесно споделено пространство в центъра на София и в компанията на други активни НПО и стартъпи, работещи за социални, ИТ и други иновации и за позитивна промяна в България
 • Основно възнаграждение, с акцент върху допълнително възнаграждение в зависимост от постигнатите резултати

Кандидатстване:

Моля, в срок до 31 август 2018 г. да ни изпратите на hi @ obr.education:

 • Автобиография (CV)
 • Мотивационно писмо/ видео/ фото разказ/ презентация/ есе / друго, представящо мотивацията Ви да работите с нас и за нашата кауза.

Молим за разбиране, че ще се свързваме само с одобрените кандидати. Процесът по подбор включва преглед на изпратената по имейл кандидатура, едно до две интервюта, както и тест с работни задачи.

 

За допълнителна информация:

Сдружение “Образование без раници”

Розалина Лъскова, изпълнителен директор

(+359) 885 22 60 12, hi @ obr.education

http://obr.education/

https://www.facebook.com/KhanAcademyBG/

https://bg.khanacademy.org/ (версия на Кан Академията на български)

https://www.youtube.com/KhanAcademyBulgarian (дублирани на български видео уроци на Кан Академията)

Да образоваме българските деца с Khan Academy – представителен клип:
https://www.youtube.com/watch?v=gdSByOai7KM