Борд на съветниците

Мария Петкова

Член на Борда на съветниците

Мария Петкова е собственик и управител на Creditchoice Ltd. регистриран необвързан кредитен посредник. Тя е председател на Асоциацията на кредитните посредници в България. Има близо 20 години опит в продажби на банкови продукти и услуги, както и в управлението на хора.

Мария наблюдава липса на мотивация сред учениците да учат, както и намаляващо желание за работа сред новите служители. Вярва, че трябва да се постави фокус върху критичното мислене и да се научат децата как да прилагат на практика своите знания.

През 2022 г. Мария застава зад Кан Академия на български на Щедрия вторник заедно с всички служители в нейната компания с инициативата „Дари, за да образоваш“. Като член на Борда на съветниците на „Образование без раници“ ще подпомага фондонабирането и разширяване на подкрепата сред малките и средните предприятия.

  Повече за нас

  • Мисия
  • Годишни доклади
  • Защо Кан Академия е №1 безплатна платформа в света?
  • По-силни по математика с Кан Академия
  • Обучения за учители 
  • Безплатни уебинари
  • Състезания с Кан Академия
  • Ученици „посланици“ на Кан Академия

  Контакти

  hi@ obr.education

  Розалина Лъскова
  Изпълнителен директор
  r.laskova@ obr.education
  (+359) 885 226012

  Последвай Кан Академия на български:

  Първото по рода си приложение в България, което обхваща основните общообразователни предмети – напълно безплатно!