Как да подкрепим колеги при въвеждането на нови дигитални практики?

На 20 март (понеделник) от 9:30 до 17:00 в София ви каним на предстоящата безплатна работилница за учители, готови да подкрепят свои колеги при въвеждане на дигитални практики в училище. 

Когато учителите се чувстват удобно да използват дигитални  инструменти, те могат да създадат по-динамична и ангажираща учебна среда за своите ученици. Балансираното въвеждане на дигитални инструменти в класната стая подобрява ангажираността на учениците и насърчава по-интерактивни и персонализирани учебни преживявания. 

По време на работилницата участниците ще могат да формулират конкретни стъпки за подкрепа, които могат да бъдат приложени веднага с колеги от собственото или други училища. Обучителите ще представят конкретни дигитални практики и идеи за въвличане на колеги.

Подходящо е за:

  • Учители по математика, физика, химия, биология, информационни технологии, начални учители и др. 
  • Директори и заместник-директори, независимо от предметното направление.

Кандидатстване

Ако проявявате интерес да участвате, кандидатствайте до 10 март 2023 г. Необходимо е да представите автобиография и кратка мотивация защо искате да се включите в работилницата.

Местата са ограничени. Моля да ни извините, че ще се свържем само с одобрените кандидати.

Лого ЕС
 

Проектът “Khan-4-STEM: More effective and inclusive European Math and Science Teaching – supported by the internationalised work of European Khan Academy Advocates” се финансира от програма Еразъм + на Европейската комисия, Ключова дейност 2. Изпълнява се от “Образование без раници” (България) и “Библиотеки без граници” (Белгия). 

Публикацията отразява само мнението на “Образование без раници” и “Библиотеки без граници” и Европейската комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, която съдържа.