Дневник представя Кан Академия като “един от най-популярните дигитални учебници в България” в материал от 16 април 2020 г. Но както става ясно, Кан Академия не е само платформа за видео уроци. Не по-малко важни са десетките хиляди упражнения към тях, които са вградени в най-изпитаната и успешна система за управление на ученето чрез изкуствен интелект. “Кан Академия” я нарича “система за майсторство”. През цялото време тя анализира напредъка на учащия (на базата на упражненията) и го насочва – дали да се върне назад, защото някъде има дупки в знанията и не се справя с дадени задачи, или го насърчава да продължи напред до “100% майсторство”

Също толкова важни са и функционалностите за учителя, който с “Кан Академия” може да преподава, избирайки най-подходящите задания и съобразявайки се с различната скорост на всяко дете и да следи детайлно напредъка му.

Правилната роля на изкуствения интелект в образованието е изключително важна. “Кан Академия” предлага едно от най-смислените решения в глобален план, върху което може да се базира бъдещето на много класни стаи.

Какво още коментират от Дневник, четете в статията.