Запознати ли сте със сайта на Khan Academy? На него ще намерите над 4000 видео урока и множество упражнения към тях! Освен това сайтът се използва и от учители и на практика веднага може да влезне в класната стая. Има едно единствено неудобство- на английски език е.

Присъедини се към нас на 06.07, когато ще превеждаме сайта на Khan Academy!

Ще се срещнем в компютърните зали на ВУЗФ в 11:00, ще се запознаем, ще хапнем, ще пийнем и ще предоставим безплатно образование на световно ниво за всекиго. Запиши се тук, за да те държим в течение! Взелите участие ще получат и сертификат от Khan Academy!

Как да ни намериш ->

Map