На път сме да проведем първия т.н. Канатон в InitLab! Ще има пица, бира и хора, които възнамеряват да предоставят безплатно образование на световно ниво за всекиго! Ти, разбира се, си един от тях и ще погледнеш тук за повече информация. 😉  (Остават 10 места!)

MathPizza