„Благодаря Ви, че подпомагате учениците и нас-учителите в осигуряването на достъп до качествено, безплатно образование за всяко дете.“

Христо Христов

учител в 48 ОУ “Йосиф Ковачев”, София