Това са последните предложения за превод. Ако имате интерес да превеждате тези предмети просто се включете дори и да можете да отделите 10 минути. Следващата групова цел ще изключва готовите уроци и ще включва следващите по реда.

Алгебра
http://www.universalsubtitles.org/bg/videos/nR3AN1LaSGAq/info/abstract-ness/
http://www.universalsubtitles.org/bg/videos/koCjdSuz5jON/info/variables-expressions-and-equations/
http://www.universalsubtitles.org/bg/videos/HkfAeHTF7GFL/info/variables-and-expressions-1/ (Готово)

Геометрия
http://www.universalsubtitles.org/bg/videos/EV7GbewvB0Eq/info/angles-part-3/
http://www.universalsubtitles.org/bg/videos/6AlL70LaLqId/info/angles-formed-between-transversals-and-parallel-lines/

Биолoгия
http://www.universalsubtitles.org/bg/videos/foEcIOkRjEec/info/ape-clarification/ (Готово)
http://www.universalsubtitles.org/bg/videos/1RFgoSobbwQC/info/intelligent-design-and-evolution/

Финанси
http://www.universalsubtitles.org/bg/videos/ZsEzK87SZZSD/info/interest-part-2/

Ако имате желание да дублирате или превеждате други уроци, пишете на khanacademy.bg@gmail.com , за да ги включим в следващите груповите цели.