Качихме 8 нови видео урока, които можете да погледнете на страницата ни.

За следващата групова цел сме подбрали повече видео уроци, но тези са по-кратки.

Алгебра

abstract-ness
evaluating-expressions-with-two-variables
solving-one-step-equations
solving-one-step-equations-2
evaluate-a-formula-using-substitution

Геометрия

angles-part-3
angles-formed-between-transversals-and-parallel-lines

Биолгия

intelligent-design-and-evolution

Финанси

interest-part-2

Статистика

reading-bar-graphs
reading-pictographs
range-and-mid-range