GlobalGiving

Можеш да се включиш с дарение в краудфъндинг кампанията ни в Global Giving:

give_transparent

gg_vertical_color

Благодарим за доверието! Подкрепата от всякакъв род ще ни помогне по-скоро да предоставим безплатно образование на световно ниво за всеки в България.