Нека съсредоточим малко усилията си. Как можете да помогнете?
Изброените адреси по-долу са на видео уроци от Геометрия, избере от менюто точно под видео екрана Add New Translation, изберете си език и отделете колкото време желаете за превод. Субтитрите ще се запазят на сайта и всеки ще може да коригира или допълни превода.(преводът се измерва в %, докато не стане на 100%)

Introduction to angles
Angles (part 2)
Angles (part 3)
Angles formed between transversals and parralel lines
Angles of parallel lines 2
The Angle Game
Similar triangles
Similar triangles (part 2)
Angle Game (part 2)
Area and Perimeter
Circles: Radius, Diameter and Circumference
Area of a circle
The Pythagorean Theorem
Pythagorean Theorem II
45-45-90 Triangles
Intro to 30-60-90 Triangles
30-60-90 Triangles II
Heron’s Formula
Part 1 of Proof of Heron’s Formula
Part 2 of the Proof of Heron’s Formula
An inscribed angle is half of a central angle that subtends the same arc
Area of Inscribed Equilateral Triangle (some basic trig used)
Right Triangles Inscribed in Circles (Proof)
Area of Diagonal Generated Triangles of Rectangle are Equal