Views Navigation

Събитие Views Navigation

Днес

Работата с малцинствени групи – предизвикателство за всеки педагог

online Sofia

Основни акценти Работа с родителите по време на обучение от разстояние; Мотивация и специфика на работата в училище с уязвими групи; Как се обучават децата, които не са участвали в дистанционното обучение и какво предстои за тях. ВодещиРосен Богомилов, заместник- директор в 106 ОУ “Григорий Цамблак”, гр. София и член на УС на Фондация “Заедно в […]