Етични насоки относно използването на изкуствен интелект и данни в преподаването

Етичните насоки за преподавателите относно използването на изкуствен интелект (ИИ) и на данни при преподаване и учене са разработени от Европейската комисия с подкрепата на Експертната група по изкуствен интелект. Те ще помогнат на учители и преподаватели научат повече за ИИ и данните и за това как да ги иползват в ежедневната си практика по смислен и безопасен начин.

Ето какво казва еврокомисар Мария Габриел в предговора към Насоките:

Изкуственият интелект (ИИ) навлиза във все по-голяма степен в нашата икономика и общество, от начина, по който се информираме, до начина, по който вземаме решения. Разбира се, той стигна и до нашите училища. ИИ в образованието вече не е далечно бъдеще. Той вече променя начина, по който работят училищата, университетите и преподавателите, и нашите деца. Той подобрява способността за реакция на образователните институции, като помага на учителите да отговарят на специфичните нужди на всеки учещ. ИИ бързо се превръща в основен елемент на персонализираното преподаване и на оценяването. Той все повече разкрива потенциала си за предоставяне на ценна информация относно развитието на студентите. Въздействието на ИИ върху нашите системи за образование и обучение е неоспоримо и ще продължи да нараства в бъдеще.

Източник: Служба за публикации на ЕС