Сдружение „Образование без раници“ е част от кампанията „eSkills for Jobs” като партньор-заинтересована страна.

Кампанията „eSkills for Jobs” има за цел да повиши осведомеността на гражданите за нуждата от подобряване на техните умения при използването на информационните и комуникационни технологии, необходими за намирането на работа и включва поредица от инициативи и курсове за квалификация и придобиване на умения.

Инициативата е част от усилията на Европейската комисия за адаптиране на европейската икономика към новата цифрова реалност. Проектът обединява над 210 частни ИТ компании, неправителствени организации и държавни институции и се реализира едновременно в 24 държави на ЕС, сред които и България.

На национално ниво инициативата обединява 11 eSkills посланици от държавните институции и бизнеса, както и над 50 заинтересовани организации. Платформата предлага актуална информация за различни инициативи и състезания, специална секция за обучения в сферата на ИКТ, както и информация за свободни работни места в ИКТ индустрията.

Инициативата се изпълнява от Българската асоциация по информационните технологии (БАИТ).

eSkills 2016