Сдружение „Образование без раници“ търси експерт(и) по математика за проверка на превода на съдържанието по математика в Кан Академията

Експертът(ите) преглежда(т) вече преведените видео уроци, упражнения и други материали от темите по математика в Кан Академията (преведени от английски на български език). Работата е в две направления, които ще бъдат възложени на един или повече експерти:

  • подреждане на съдържанието от Кан Академията според одобрените от МОН учебни програми по математика в България и държавните образователни стандарти;
  • експертна оценка и подаване на структурирана обратна връзка за качеството на превода – от гледна точка на терминология, ясен стил, разбираем за деца и подрастващи, адекватност на изказа спрямо учебните програми и учебния подход в България.

Уроците в Кан Академията ще бъдат завинаги безплатни и достъпни за всеки. Това е възможност да помогнете на всички деца в България, независимо от това къде и при какви условия живеят или учат те, допринасяйки с работата си за равни образователни възможности благодарение на новите технологии. Да създадем заедно българската версия на Кан Академията, най-пълната и развита онлайн образователна платформа в света!

Кан Академията започва с уроци и упражнения за броене и стига до висшата математика. Основната й целева група са деца и ученици от 1-ви до 12-ти клас, но съдържанието е подходящо за всеки, желаещ да опресни знанията си или да продължи да учи.

Общият обем на работа включва около 2000 видео урока и всички прилежащи към тях упражнения, статии и др. Съдържанието може да бъде разгледано в Кан Академията. Работата ще бъде възложена на един или повече експерти. Срокът за изпълнение ще бъде договорен индивидуално, като работата по цялото съдържание следва да приключи до края на 2017 г.

Предлагаме разумно възнаграждение и работа за важна кауза – качествено безплатно образование за всички, навсякъде. С експерта ще бъде сключен граждански договор/ договор за услуга.

Работата ще се извършва дистанционно. Експертът ще е в постоянна комуникация с координатор от сдружение “Образование без раници”, който от своя страна осъществява връзката с редактори и преводачи.

Изисквания към експертите:

  • минимален професионален опит – 1 година стаж като учител по математика
  • професионална квалификация „учител по математика“
  • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър; професионална област съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: Математика или Педагогика на обучението по математика
  • отлична компютърна грамотност и работа с програми за обработване на текст, електронни таблици, презентации, Google приложения, както и желание за усвояване на нови инструменти
  • добро владеене на английски език
  • готовност за интензивна дистанционна работа, използвайки имейл, телефон, Skype, Google Hangouts и/или други онлайн инструменти
  • отговорност към поставените задачи; организационни умения и структурираност; инициативност и самодисциплина.

Ако желаете да кандидатствате, моля изпратете в срок до 10 август 2017 г. кратка мотивация и автобиография на: join @ obr.education. Молим за разбиране, че ще се свързваме само с избраните кандидати.