Помогнете ни да определим приоритети при превода на Khan Academy,  за да знаем кои уроци по-скоро да предоставим безвъзмездно на българските ученици. Изберете си предмети от тези тук.

school-550x387