Мисията на образованието започва от най-ранна възраст, когато като деца ние все още сме неспособни да пишем, четем или да разпознаваме културните норми. За да просъществува едно общество тези пропуски на природата трябва да се наваксат и на образованието е възложена задачата да се справи за няколко години с това. И дори когато в България не се отделят достатъчно ресурси за образование, то остава един от обществените приоритети.

Това е така, защото образованието предоставя на човек умения и базисно знание, които му позволяват да определи и преследва собствените си цели, както и да участва пълноценно в обществения живот. Но като се абстрахираме от личните потребности, образованието служи и за да разпределя в някаква степен длъжностите в едно общество. Не трябва да забравяме обаче за различните съществуващи гледни точки за задачата на образованието. Някои култури с право могат да не признаят формалното държавно образование, когато то не среща нуждите им. Някои родители например предпочитат домашното образование пред училищното.

Къде се вписва Академията в тази груба картинка на образованието? Академията е някъде по средата между образованието като необходимост на обществото и образованието като лична потребност. Това е така, защото от една страна тя предлага „универсален” учебен материал, в смисъла в който видео уроците на сайта на Академията могат да бъдат използвани от всеки учител за разпространяването на основните знания, след което тези знания да могат да бъдат затвърдени в класната стая. От друга страна тези уроци предоставят възможността всеки ученик, независимо от възрастта, да определи сам приоритети си и да постигне сам желаните знания и умения.

В този ред на мисли Академията е една Възможност. Академията е безплатна, няма квоти, не позволява ученици да изостават с материала, отнася се към възрастните ученици със същото внимание както към младите, толерира различни култури и не възпрепятства стремежа към повече знания.

Дайте ни Шанс да дадем тази Възможност на учениците като се включите в превеждането на Академията на Български език. За повече информация погледнете „Превод и Дублиране”.