Почти сме готови да запишем първия раздел по Икономика! Ще ни трябва само твоята помощ да го редактираме. Трябва да се уверим, че терминологията във всеки урок е адекватно преведена и че няма допуснати грешки в някои изрази. Ако мислиш, че можеш да се справиш, давай! Тук ще можеш да видиш, дали някой не е редактирал урок тези дни.

1. Introduction to Economics
2. Law of Demand
3. Price of Related Products and Demand
4. Change in Expected Future Prices and Demand
5. Change in Income, Population, or Preferences
6. Normal and Inferior Goods
7. Inferior Goods Clarification
8. Law of Supply
9. Factors Affecting Supply
10. Market Equilibrium
11. Changes in Market Equilibrium
12. Breakdown of Gas Prices

Не забравяй, че играта за книга тече!