За различните начини, по които преподаваме и учим от началото на седмицата, и за предизвикателствата, които са всъщност големи възможности за в бъдеще и ще се превърнат в добри практики – чуйте Иван Господинов от нашия екип в интервю за БНР на 17 март 2020 г. Чуйте и за други обнадеждаващи факти – например за онези ученици с повишена отговорност и внимание, които даже помагат на учителите!