Препоръките на UNESCO към затворени училища поради COVID-19:

Да се използват приложения и платформи за дистанционно обучение, за да се ограничи прекъсването на образователния процес. Даден е списък с отворени (безплатни) образователни приложения и платформи – с широк обхват, силна потребителска база и доказано въздействие, които да помогнат на училища и учители да улеснят и продължат ученето и да осигуряват социална грижа и взаимодействие.

Сред препоръчаните е и безплатната образователна платформа Кан Академия (https://bg.khanacademy.org/), разбира се.

Тук можете да се запознаете с оригиналния текст на препоръките (на английски език), а тук – с превод на български език (адаптирани).

Предстоящи уебинари на сдружението

Обучения на сдружение „Образование без раници“ по теми за дистанционно обучение и дигитализация на образованието

С оглед на промените в ситуацията с грипната ваканция, както и разпространението на коронавируса COVID 19 ще предоставяме консултации по телефон/скайп и при заявен интерес – обучения онлайн.