Регистрация на ученици в “Кан Академия”

Как да участвам с моите ученици? 

Направление: Стани майстор с Кан Академия

Целта е участниците да постигнат майсторство в курса Граматика в Кан Академия.

 1. Направете си регистрация в Кан Академия като учител.

(Действието е еднократно. Ако вече сте направили регистрация, няма нужда да правите отново).

 1. Направете собствен клас в Кан Академия.
 2. Поканете ученици, които желаят да се включат в състезанието.
 3. Информирайте ги за условията за участие и наградите.
 4. Регистрирайте ги като попълните формата за регистрация
 5. Възложете им през Кан Академия предизвикателство за майсторство в курс Граматика.
 6. Проследявайте периодично напредъка им от таблото на учителя  и ги насочвайте при нужда.
 7. Изпратете резултатите им като попълните формата за резултати  – краен срок 24 май 2020. Интервал на отчитане на резултати – 15 ноември 2019 – 13 май 2020.

Преди да регистрирате ученици в това направление – разгледайте курса Граматика, обсъдете с учениците си и ги насочете в зависимост от нивото. Подходящо е по-скоро за ученици със средно към по-високо ниво на владеене на английски език. Ако учениците ви са със средно ниво – насочете ги към другото направление, Овладей силата с Кан Академия. Един ученик може да участва само в едно направление. 

*Обърнете внимание, че за да достъпите съдържанието на Кан Академия в адреса на връзката трябва да присъства “en” (не www или bg). В противен случай платформата ще се отваря в зависимост от настройките ви в профила ви (ако сте избрали български – ще отваря съдържанието, преведено на български език).

Пример: https://en.khanacademy.org/

вместо https://bg.khanacademy.org/ или https://www.khanacademy.org/ 

Направление: Овладей силата с Кан Академия

Целта е участниците да овладеят възможно най-голям брой умения в Кан Академия, независимо от предмета.

 1. Направете си регистрация в Кан Академия като учител 

(Действието е еднократно. Ако сте направили регистрация, няма нужда да повтаряте).  

 1. Направете собствен клас в Кан Академия.
 2. Поканете ученици, които желаят да се включат в състезанието.
 3. Информирайте ги за условията за участие.
 4. Регистрирайте ги, като попълните формата за регистрация
 5. Обсъдете с учениците си подходящ за тях курс от Кан Академия. Нека те покажат кои са най-интересните за тях теми.
 6. Възложете през Кан Академия желания курс. Няма ограничения в броя на курсовете.
 7. Проследявайте периодично напредъка им от таблото на учителя  и ги насочвайте при нужда.
 8. Изпратете резултатите им, като попълните формата за резултати  – краен срок 31 март 2020. Интервал на отчитане на резултати – 15 ноември 2019 – 25 март 2020.

Преди да регистрирате ученици в това направление – разгледайте курсовете в Кан Академия, обсъдете с учениците си и ги насочете в зависимост от нивото. Подходящо е по-скоро за ученици със средно ниво на владеене на английски език. Ако учениците Ви са с по-високо ниво – насочете ги към другото направление, Стани майстор с Кан Академия. Един ученик може да участва само в едно направление. 

Регистрацията е отворена до 5 май 2020 г. включително.

*Обърнете внимание, че за да достъпите съдържанието на Кан Академия в адреса на връзката трябва да присъства “en” (не www или bg). В противен случай платформата ще се отваря в зависимост от настройките ви в профила ви (ако сте избрали български – ще отваря съдържанието, преведено на български език).

Пример: https://en.khanacademy.org/

вместо https://bg.khanacademy.org/ или https://www.khanacademy.org/

Избор на победители, награди и условия

Състезание “Учи с Кан Академия”

За допълнителна информация и въпроси: 

Станислава Гатева

Координатор проекти

Сдружение Образование без раници

s.gateva @ obr.education

0878 35 05 05