Сдружение “Образование без раници” работи за модернизирането на образованието в България. Ние локализираме и популяризираме в страната алтернативни (онлайн) образователни и културни ресурси, наложени глобално. Основният ни проект в момента е преводът на български на най-мащабния онлайн портал за общо образование в света – Кан Академия (Khan Academy). За безплатното образование на бъдещето – за всички, навсякъде и на световно ниво!

Какво предлагаме:

 • Работа за важна кауза – в сферата на образованието, неправителствения сектор
 • Опит със стратегически комуникации и връзки с обществеността, реклама и управление на проекти
 • Страхотен динамичен и амбициозен екип
 • Възможност за творческа свобода, натрупване на професионален опит и разнообразие
 • Включване в голяма общност от привърженици на важна за България кауза
 • Въвличане в глобална общност, работеща за един от най-иновативните образователни проекти в света
 • Работа на половин работен ден, с опция за пълен работен ден в бъдеще
 • Гъвкаво работно време и място

Задължения и отговорности:

Експертът “Комуникации и кампании” ще работи в постоянна връзка с изпълнителния директор на сдружението и координаторите на проекти. Той/Тя ще има ключова роля за повишаване осведомеността на широката общественост за Кан Академията и други инициативи на “Образование без раници”. По-конкретно отговорностите включват:

 • Съопределяне комуникационната стратегия на организацията
 • Генериране на идеи за комуникационни и рекламни кампании заедно с други членове на екипа, вкл. модериране на процеса
 • Детайлно планиране на комуникационни и рекламни кампании
 • Създаване на ангажиращо съдържание, таргетирано към различните ни целеви групи (ученици, учители, родители, институции, медии и други заинтересовани страни)
 • Планиране и администриране на онлайн съдържание – уеб страница, блог, социални мрежи, информационни бюлетини, платени рекламни канали и др.
 • Координация на дизайн и печат на промоционални и рекламни материали
 • Изготвяне на презентации, реклами и др.
 • Изготвяне на прес материали, комуникация с медии, медия мониторинг
 • Планиране и изпълнение на участието на организацията в различни събития (собствени и външни)
 • Анализ и периодичен отчет за ефективността на комуникационните дейности
 • Гъвкава комуникация на различни нива с партньорски организации и заинтересовани страни, вкл. училища и учители, представители на институции и други неправителствени организации и т.н.
 • Редовна онлайн и офлайн комуникация с всички членове на екипа, вкл. по имейл, в онлайн/ дистанционни оперативки и др.
 • Координация на стажант(и), подпомагащи описаните по-горе дейности
 • Други свързани дейности, вкл. съдействие при изготвяне на проекти, отчети, официална кореспонденция и др.

Изисквания към кандидатите:

 • Интерес и познания в сферата на образованието и навлизането на нови технологии и иновации в образованието
 • Минимум 1 година опит в различни креативни комуникационни, маркетингови или copywriting роли
 • Силна страст и умение да разказва истории – с думи, фото и/или видео образи
 • Човек с множество “луди” идеи и едновременно притежаващ способността да ги “овладее”, приоритизира и реализира на практика
 • В свои води в света на дигиталното и със силно собствено онлайн присъствие
 • Добро владеене на софтуер за графичен дизайн, фото, аудио и видео обработване, текстова обработка, изготвяне на презентации
 • Отлични писмено изразяване и водене на официална комуникация – устна и писмена – на български и английски език
 • Опит с администриране на онлайн съдържание – уеб страница, content management и блог системи (особено WordPress); социални мрежи (основно Facebook и Instagram, вкл. реклама); MailChimp; Google AdWords; Google приложения (Gmail, YouTube, Drive и др.)
 • Познания за SEO
 • Готовност за интензивна дистанционна работа с колеги по имейл, телефон, Skype, Google Hangouts и/или други онлайн инструменти
 • Опит с проектен мениджмънт е предимство
 • Инициативност, проактивност, самодисциплина, отговорност към поставените задачи и крайните срокове, добра организация на работата
 • (Започнато) висше образование Връзки с обществеността, Журналистика, Маркетинг и реклама или др. подходящо е предимство
 • Желание и умения за работа в динамична, гъвкава и ведра работна среда.

Кандидатстване:

Моля в срок до 28 февруари 2018 г. да ни изпратите на r.laskova @ obr.education:

 • Автобиография (CV)
 • Мотивационно писмо/ видео/ фото разказ/ презентация/ есе / друго, представящо мотивацията Ви да работите с нас и за нашата кауза.

Молим за разбиране, че ще се свързваме само с одобрените кандидати. Процесът по подбор включва преглед на изпратената по имейл кандидатура, едно до две интервюта, както и тест с работни задачи.

За допълнителна информация:

Сдружение “Образование без раници”
Розалина Лъскова, изпълнителен директор
(+359) 885 22 60 12, r.laskova @ obr.education

http://obr.education/

https://www.facebook.com/KhanAcademyBG/

https://bg.khanacademy.org/ (версия на Кан Академията на български)

https://www.youtube.com/KhanAcademyBulgarian (дублирани на български видео уроци на Кан Академията)

Да образоваме българските деца с Khan Academy – представителен клип:
https://www.youtube.com/watch?v=gdSByOai7KM