Базов анализ на дарителството в образованието

Базов анализ на дарителството в образованието

Цел на анализа Идеята на настоящия кратък анализ е да бъде база за дискусия с всички активни НПО, работещи в сферата на образованието, с цел съвместни действия за повече финансова устойчивост на целия сектор. Анализът е изготвен в рамките на проект “Образование без...
“Образование без раници” проведе 2 онлайн кръгли маси “Успешен учебен процес и реалностите на дигитализацията”

“Образование без раници” проведе 2 онлайн кръгли маси “Успешен учебен процес и реалностите на дигитализацията”

На 17 и 19 ноември 2020 г. сдружение “Образование без раници” проведе 2 онлайн кръгли маси “Успешен учебен процес и реалностите на дигитализацията” за образователните общности в области Видин, Монтана и Плевен. Събитията, организирани по проект с подкрепата на Фонд...
Становище по Проект на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България

Становище по Проект на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България

До Красимир Вълчев Министър на образованието и науката Относно: Становище на сдружение “Образование без раници” по Проект на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030) Уважаеми господин министър, Мисията на “Образование...

“Образование без раници” с проект по Фонд Активни граждани

От 2 март 2020 г. сдружение “Образование без раници” изпълнява едногодишен проект, одобрен в рамките на първата сесия за Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани, тематичен приоритет №6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в...

Политиките на МОН и оценка на дистанционното обучение

Бързи, смели, сръчни”, така коментира Капитал дистанционното обучение, подчертавайки огромните усилия на учителите и директорите. От голямо значение е и фактът, че МОН избра да следва децентрализиран подход към дистанционното обучение. Всички ни чака обаче още много...