Архив на категория: Uncategorized

Стажантски възможности в сдружение “Образование без раници”

Сдружение “Образование без раници” обявява свободни позиции за стажанти по проект “Нови възможности за младежка заетост” към Агенция по заетостта:

 • стажант “Организатор обучения и събития”
 • стажант “Маркетинг и реклама”

За повече информация погледнете долу на страницата:

Стажант “Организатор обучения и събития”

Сдружение “Образование без раници” работи за модернизирането на образованието в България. Ние локализираме и популяризираме в страната алтернативни (онлайн) образователни ресурси, наложени глобално. Основният ни проект в момента е преводът на български на най-мащабния онлайн портал за общо образование в света – Кан Академия (Khan Academy). За безплатното образование на бъдещето – за всички, навсякъде и на световно ниво!

По процедура “Младежка заетост” на Агенция по заетостта търсим стажант “Организатор обучения и събития”, който е безработен младеж до 29-годишна възраст и не участва в никакви форми на образование или обучение към момента на кандидатстване.

Какво предлагаме:

 • Работа за важна кауза – в сферата на образованието и в неправителствения сектор
 • Страхотен динамичен и амбициозен екип
 • Гъвкаво работно време
 • Възможност за дистанционна работа
 • Възможност за творческа свобода, натрупване на професионален опит
 • Включване в голяма общност от привърженици на важна за България кауза
 • Въвличане в глобалната общност на Кан Академия, работеща за един от най-иновативните образователни проекти в света

Задължения и отговорности:

 • Подкрепя организирането и реализирането на обучения за учители и други събития (собствени и на други организации, например конференции и изложения) във връзка с платформата Кан Академия др. (целева аудитория – институции, училища (директори, учители), ученици и родители, други образователни организации).
 • Планира и осъществява логистични задачи.
 • Комуникира с партньори, участници и др.
 • Води нужна документация и отчетност.
 • Участва в поддържането на база данни/ система за управление на контактите.
 • Редовна онлайн и офлайн комуникация с всички членове на екипа, вкл. по имейл, в онлайн/дистанционни оперативки и др.

Изисквания към кандидатите съгласно процедура “Младежка заетост” на Агенция по заетостта:

 • Регистрация на кандидата в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ);
 • Възраст до 29 г. включително;
 • Постоянен или настоящ адрес в населено място на територията на област София-град;
 • Да не участват в никаква форма на заетост, като например:
  • да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му,
  • да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, вкл. еднолични търговци,
  • да не са тютюнопроизводители/земеделски производители,
  • да нямат договори за управление и контрол на търговски дружества,
  • да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия,
  • да нямат доходи от извънтрудови правоотношения,
  • да не са изпълнители по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД;
 • Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.

Изисквания на работодателя:

 • Добра организация на работата и структурираност
 • Базисен опит в организирането на събития
 • Добри презентационни и комуникационни умения; лъчезарност и умение да говори с плам за работата и каузата си
 • Отлични писмено изразяване и водене на официална комуникация – устна и писмена – на български
 • Базисен опит с приложенията на Google (вкл. обработка на текст, таблици, презентации) и Microsoft Office  
 • Базисен опит със социални мрежи (основно Facebook и Instagram, вкл. реклама); Google приложения (Gmail, YouTube, Drive и др.)
 • Готовност за интензивна дистанционна работа с колеги по имейл, телефон, Skype, Google Hangouts и др.
 • Хъс за успех и преследване на каузата за драматично подобрение на образованието в България
 • Интерес в сферата на образованието и навлизането на нови технологии и иновации
 • Инициативност, проактивност, самодисциплина, отговорност към поставените задачи и крайните срокове
 • Умение за работа в динамична, гъвкава и ведра работна среда
 • Желание да се учи и стремеж към постоянно развитие
 • Предимство носят:
  • Опит с администриране на уеб страница (WordPress), MailChimp и Google Ads
  • Опит с проектен мениджмънт
  • Добро писмено изразяване и водене на комуникация на английски език
  • Владеене на софтуер за графичен дизайн, фото, аудио и видео обработване

Кандидатстване:

Изпратете ни на имейл: hi @ obr.education:

 • Автобиография (CV)
 • Мотивационно писмо/видео/фото разказ/презентация/есе/друго, представящо мотивацията Ви да работите с нас и за нашата кауза.

Молим за разбиране, че ще се свързваме само с одобрените кандидати.

За допълнителна информация: Сдружение “Образование без раници”, Розалина Лъскова, изпълнителен директор, (+359) 885 22 60 12, r.laskova @ obr.education

Стажант “Маркетинг и реклама”

Сдружение “Образование без раници” работи за модернизирането на образованието в България. Ние локализираме и популяризираме в страната алтернативни (онлайн) образователни ресурси, наложени глобално. Основният ни проект в момента е преводът на български на най-мащабния онлайн портал за общо образование в света – Кан Академия (Khan Academy). За безплатното образование на бъдещето – за всички, навсякъде и на световно ниво!

По процедура “Младежка заетост” на Агенция по заетостта търсим стажант “Маркетинг и реклама”, който е безработен младеж до 29-годишна възраст и не участва в никакви форми на образование или обучение към момента на кандидатстване.

Какво предлагаме:

 • Работа за важна кауза – в сферата на образованието и в неправителствения сектор
 • Страхотен динамичен и амбициозен екип
 • Гъвкаво работно време
 • Възможност за дистанционна работа
 • Възможност за творческа свобода, натрупване на професионален опит
 • Включване в голяма общност от привърженици на важна за България кауза
 • Въвличане в глобалната общност на Кан Академия, работеща за един от най-иновативните образователни проекти в света

Задължения и отговорности:

 • Подкрепя развитието на маркетинг и рекламна стратегия и планира (заедно с други членове на екипа) конкретни кампании за продукти и услуги на организацията – платформата Кан Академия, обучения за учители и др. (целева аудитория – институции, училища (директори, учители), ученици и родители, други образователни организации).
 • Комуникира с клиенти и потребители, участва в цикъла по продажби (в случая на платени продукти и услуги).
 • Анализира интереси и нужди на потребители и клиенти. Проучва и разработва платени рекламни канали онлайн.
 • Координира дизайн и печат на рекламни материали, изготвя презентации, подпомага участието в различни събития (собствени и външни).
 • Води нужна документация.
 • Участва в поддържането на база данни/ система за управление на контактите.
 • Анализира данни, включително чрез код и(ли) електронни таблици.
 • Анализира и периодично отчита ефективността на маркетинг и рекламните дейности.
 • Редовна онлайн и офлайн комуникация с всички членове на екипа, вкл. по имейл, в онлайн/дистанционни оперативки и др.

Изисквания към кандидатите съгласно процедура “Младежка заетост” на Агенция по заетостта:

 • Регистрация на кандидата в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ);
 • Възраст до 29 г. включително;
 • Постоянен или настоящ адрес в населено място на територията на област София-град;
 • Да не участват в никаква форма на заетост, като например:
  • да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му,
  • да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, вкл. еднолични търговци,
  • да не са тютюнопроизводители/земеделски производители,
  • да нямат договори за управление и контрол на търговски дружества,
  • да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия,
  • да нямат доходи от извънтрудови правоотношения,
  • да не са изпълнители по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД;
 • Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.

Изисквания на работодателя:

 • Познания в сферата маркетинг и реклама
 • Добри презентационни и комуникационни умения; лъчезарност и умение да говори с плам за работата и каузата си
 • Отлични писмено изразяване и водене на официална комуникация – устна и писмена – на български
 • Базисен опит с приложенията на Google (вкл. обработка на текст, таблици, презентации) и Microsoft Office  
 • Базисен опит с администриране на уеб страница (WordPress); социални мрежи (основно Facebook и Instagram, вкл. реклама); Google приложения (Gmail, YouTube, Drive и др.)
 • Готовност за интензивна дистанционна работа с колеги по имейл, телефон, Skype, Google Hangouts и др.
 • Инициативност, проактивност, самодисциплина, отговорност към поставените задачи и крайните срокове, добра организация на работата
 • Умение за работа в динамична, гъвкава и ведра работна среда
 • Хъс за успех и преследване на каузата за драматично подобрение на образованието в България
 • Интерес в сферата на образованието и навлизането на нови технологии и иновации
 • Желание да се учи и стремеж към постоянно развитие
 • Предимство носят:
  • Опит с продажбите
  • Опит с MailChimp и Google Ads
  • Добро писмено изразяване и водене на комуникация на английски език
  • Познания за SEO
  • Владеене на софтуер за графичен дизайн, фото, аудио и видео обработване
  • Опит с проектен мениджмънт

Кандидатстване:

Изпратете ни на имейл: hi @ obr.education:

 • Автобиография (CV)
 • Мотивационно писмо/видео/фото разказ/презентация/есе/друго, представящо мотивацията Ви да работите с нас и за нашата кауза.

Молим за разбиране, че ще се свързваме само с одобрените кандидати.

За допълнителна информация: Сдружение “Образование без раници”, Розалина Лъскова, изпълнителен директор, (+359) 885 22 60 12, r.laskova @ obr.education

Facebook страница на Кан Академия на български

Кан Академия на български: https://bg.khanacademy.org/

Представителен клип “Да образоваме българските деца с Кан Академия”

Предоставени при кандидатстването лични данни

Посочените при кандидатстването лични данни са предоставени напълно доброволно и с това се съгласявате те да се използват, съхраняват и обработват от „Образование без раници“ за целите на подбор. По всяко време имате право да изискате от организацията подробна информация относно съхраняваните Ваши лични данни; корекция, изтриване и блокиране на отделни Ваши лични данни; да оттеглите съгласието си, както е описано по-горе; можете да направите това по пощата и по имейл към „Образование без раници“.

„Щедрият вторник“ е за хората със сърца – денят, в който даряваме и празнуваме щедростта

Във вторник, 27 ноември, е #ЩедриятВторник (#GivingTuesday) тази година. Това е инициатива, която стартира през 2012 г. и след лудото пазаруване на „Черния петък“ обединява милиони хора, компании и организации с една проста цел – да концентрират усилия в един ден и да дарят и върнат по нещо обратно на общността. По време на Щедрия Вторник се набират средства за каузи, провеждат се събития, които учат децата на благотворителност, организират се инициативи „по съседски“ или просто се отбелязват щедростта и дарителството като ценност.

Giving Tuesday се провежда всяка година във вторника след Деня на благодарността (в САЩ), като през 2017 г. в инициативата се включват 150 страни по цял свят и само онлайн за различни каузи са събрани 300 млн. долара. Компании и организации като Microsoft, Google, UNICEF, Cisco, PayPal и много други се включват редовно по различен начин.

В България този символичен ден също набира популярност. Сдружение „Образование без раници“ се присъедини към глобалната инициатива през 2016 г. С насърчаване от страна на Фондация BCause например в нея тази година се включват много компании от бизнеса и каузи от неправителствения сектор.

И ние призоваваме всички хора и организации в България да фокусират вниманието си не върху предколедното харчене, а върху предколедното даряване на средства и на всякаква подкрепа – за онези добри и смислени идеи и каузи, които намират за нужни и важни. Толкова е лесно и просто, и най-вече – възнаграждаващо. Защото всеки има по нещо, което да дари и да даде; а това е, което ни прави щастливи.

Всички, които разпознават нуждата от качествено безплатно образование за всички деца в България, могат да дарят за превода и популяризирането на Кан Академия, най-мащабната онлайн платформа за общо образование в глобален мащаб, безплатна за всички.

Имаме своя краудфъндинг кампанията в платформата Global Giving (https://goto.gg/23525). Вашите дарения, направени от 27 ноември, 7:00 ч. българско време до 6:59 ч. на 28 ноември, сряда, ще бъдат увеличени от Global Giving! На разположение е фонд от $ 150 000, който ще бъде разпределен пропорционално между всички проекти в Global Giving, спрямо това кой колко дарения е получил от своите поддръжници.  И също така, всички новостартирани ежемесечни дарения (recurring donations) до $ 200 ще бъдат увеличени със 100%, ако останат активни за поне 4 месеца (ще бъде удвоено първоначалното дарение).

Надяваме се, че повече хора и организации в България ще подкрепят каузите, в които вярват. А тези, които вярват в силата на новите технологии в образованието и на достъпното образование за всички – ще подкрепят Кан Академия на български (https://goto.gg/23525).

Информация за всички различни възможности да ни подкрепите можете да намерите тук.

Обещайте си да дарите или да направите добро по случай #ЩедриятВторник!

#GivingTuesdayBulgaria #GivingTuesday #KhanAcademyBg

Обучение с квалификационен кредит “Инструменти за привлекателно образование”: за учители по английски език на 1 и 2 декември в София

 

Регистрацията е затворена.

За повече информация за следващи обучения: hi @ obr.education или следете сайта ни.

Сдружение “Образование без раници” и Център за творческо обучение, с подкрепата на фондация Америка за България, организират  съвместно обучение на 1 и 2 декември 2018 г., в София, за учители по английски език на тема “Инструменти за привлекателно образование”.

Обучението е с продължителност 16 академични часа. .

За регистрация попълнете следния формуляр.

Обучението  “Инструменти за привлекателно образование” е одобрено от МОН със заповед № РД09- 1058/25.01.2017. Успешно завършилите обучението ще получат удостоверение с един квалификационен кредит.

“Инструменти за привлекателно образование” е програма, която представя набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти в помощ на учителя и учениците от всяка възраст.

Програмата е разработена от експерти в областта на образователните технологии, съобразена е с учебния процес в българските училища и стъпва на доказани иновации от цял свят.

В обучението се разглеждат интернет платформи, като важен акцент е Кан Академия (Khan Academy) – най-мащабната и развита като инструмент платформа за общо образование в света, също така изцяло безплатна; друг образователен софтуер в помощ за обучението по математика; устройства; добри практики и насоки за тяхното използване.

Програмата акцентира върху това как използването на различни инструменти може да направи уроците по-привлекателни и полезни за учители и учениците, а самият процес на обучение и организирането му – по-лесен и ефективен за всички страни (учители, ученици, родители). Набляга се на важността от сътрудничество и работа в екип, междупредметни връзки и проектно-базираното обучение. Обучението предоставя набор от разработени практики изцяло на български език, подходящи за учебни часове и извънкласни занятия за ученици от предучилищна група до 12 клас.

Обучението е подходящо както за учители, които активно използват нови технологии в работата си, така и за такива, които предпочитат други методи.

Продължителност: 16 академични часа

Квалификационен кредит: 1

Цена: За индивидуален участник: 120 лв. с ДДС. Цената включва обучение, материали за работа, кафе паузи и обяди, удостоверение за участниците (в електронен формат).

Удостоверение: за всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити.

Заплащането се извършва само по банков път:

Титуляр: Образование без раници/ Obrazovanie bez ranitsi

IBAN: BG80RZBB91551006639897

BIC: RZBBBGSF

Банка: Райфайзенбанк

За въпроси и допълнителна информация:

Розалина Лъскова, “Образование без раници”,

0885226012, r.laskova @ obr.education

Очакваме Ви!

 

 

Обучение с квалификационен кредит “Инструменти за привлекателно образование”: за учители по математика на 11 и 12 декември 2018 във Варна

 

Сдружение “Образование без раници” и Център за творческо обучение, с подкрепата на фондация Америка за България, организира съвместно обучение  на 11 и 12 декември 2018 г. , в град Варна,  за учители по математика и начални учители на тема “Инструменти за привлекателно образование”.

Обучението е с продължителност 16 академични часа. .
За регистрация попълнете следния формуляр

Обучението  “Инструменти за привлекателно образование” е одобрено от МОН със заповед № РД09- 1058/25.01.2017. Успешно завършилите обучението ще получат удостоверение с един квалификационен кредит.

“Инструменти за привлекателно образование” е програма, която представя набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти в помощ на учителя и учениците от всяка възраст.

Програмата е разработена от експерти в областта на образователните технологии, съобразена е с учебния процес в българските училища и стъпва на доказани иновации от цял свят.

В обучението се разглеждат интернет платформи, като важен акцент е Кан Академия (Khan Academy) – най-мащабната и развита като инструмент платформа за общо образование в света, също така изцяло безплатна; друг образователен софтуер в помощ за обучението по математика; устройства; добри практики и насоки за тяхното използване.

Програмата акцентира върху това как използването на различни инструменти може да направи уроците по-привлекателни и полезни за учители и учениците, а самият процес на обучение и организирането му – по-лесен и ефективен за всички страни (учители, ученици, родители). Набляга се на важността от сътрудничество и работа в екип, междупредметни връзки и проектно-базираното обучение. Обучението предоставя набор от разработени практики изцяло на български език, подходящи за учебни часове и извънкласни занятия за ученици от предучилищна група до 12 клас.

Обучението е подходящо както за учители, които активно използват нови технологии в работата си, така и за такива, които предпочитат други методи.

Продължителност : 16 академични часа

Квалификационен кредит: 1

Цена: За индивидуален участник: 120 лв. с ДДС. Цената включва обучение, материали за работа, кафе паузи и обяди, удостоверение за участниците (в електронен формат).

Удостоверение: за всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити.

Място на провеждане: Младежки дом Варна, бул. Цар Освободител 27

Заплащането се извършва само по банков път:

Титуляр: Образование без раници/ Obrazovanie bez ranitsi

IBAN: BG80RZBB91551006639897

BIC: RZBBBGSF

Банка: Райфайзенбанк

За въпроси и допълнителна информация:

Розалина Лъскова, “Образование без раници”,

0885226012, r.laskova @ obr.education

Очакваме Ви!

 

 

Програма за обучение Инструменти за привлекателно образование за учители по математика, 25 и 26 октомври 2018 г.

Програма на тема “Инструменти за привлекателно образование” – за учители по математика

Време на провеждане: 25 и 26 октомври 2018 г.

Място на провеждане: зала на Haemimont в сградата Red Apple (ул. “Бяла черква”/ бул. “Петко Ю. Тодоров”, срещу Южния парк)

Обучители:Иван Господинов, Мария Петрова, Георги Гочев

Ден 1 – присъствена част
9:00-9:15 Регистрация на участниците
9:15-9:45 (30 мин) Откриване на обучението:

Представяне на партньорите и техния принос за “привлекателно образование” и работата на учителите в 21-ви век

9:45-10:15 (30 мин) Използване на добавена реалност – чрез сканиране. QR кодове

Мария Петрова

10:15-10.35 (20 минути) Почивка и кафе пауза
10:35-11:35 (60 мин) Инструментът Kahoot – в час с мобилните устройства на учениците  –  Мария Петрова
11:35-12:45 (70 минути) Обяд
12:45-13:15 (30 мин) Глобалното училище на Кан Академия (Khan Academy) – въведение и защо точно тази платформа

Иван Господинов

13:15-13:45 (30 мин) Кан Академия и гледната точка на практиката – с какво платформата е най-полезна за обучението по математика и работата с ученици

Мария Петрова

13:45-14:15 (30 мин) Кан Академия: Практическа задача 1 – създаване на учителски и ученически профили, създаване на виртуален клас

Иван Господинов

14:15-14:45 (30 мин) Кан Академия: Практическа задача 2 – задаване на самостоятелна работа на учениците; проследяване на напредъка; разделяне по групи/нива, наваксване

Мария Петрова

14:45 – 15:00 (15 мин) Кан Академия: учене до съвършенство, “развиваща се интелигентност” и позитивна нагласа към ученето

Иван Господинов

15:00-15.20 (20 мин) Почивка и кафе пауза
15:20 – 15:35 (15 мин) Кан Академия: учене до съвършенство, “развиваща се интелигентност” и позитивна нагласа към ученето

Иван Господинов

15:35-16:05 (30 мин) Viva Cognita. GeoGebra и Виртуален училищен кабинет – ИМИ на БАН

Иван Господинов

16:05-16:35 (30 мин) Google Sheets – споделените таблици в часа по математика

Иван Господинов

16:35-17:05 (30 мин) Google онлайн формуляри – събиране на обратна връзка и споделянето й; или инструмент за тестове

Иван Господинов

 

Ден 2 – присъствена част
9:00-9:15 Регистрация на участниците
9:15-10:15 (60 мин) Създаване на 3D учебник по математика

Георги Гочев

10:15-10.35 (20 мин) Почивка и кафе пауза
10:35-11:05 (30 мин) Photomath

Георги Гочев

11:05-11:35 (30 мин) SketchUp – създаване на 3D геометрични тела

Георги Гочев

11:35-12:45 (70 мин) Обяд
12:45-13:15 (30 мин) Математическа грамотност и как да планираме за нея

Иван Господинов

13:15-13:45 (30 мин) Kolibri и Kolibri Studio: офлайн приложения за универсално образование, вкл. канал на Кан Академия на български език

Иван Господинов

13:45-14:10 (20 мин) Wolfram|Alpha: отговори на фактически въпроси и задачи онлайн, чрез “умно” изчисляване на структурирана информация

Иван Господинов

14:10-14:30 (20 мин) Gapminder: как да разберем света и световните предизвикателства на база надеждна статистика

Иван Господинов

14:30-14:50 (20 мин) Class Dojo: управление на класната стая с мобилни телефони, игровизация за добри учебни и поведенчески навици

Иван Господинов

14:50-15:15 (20 мин) Почивка и кафе пауза
15:15-15:30 (15 мин) Помощни приложения като Google Keep/ Sheets/ Hangouts, Cam Scanner, Doodle, Time Tracker, Mind Meister, QR Code: Как още да улесним работата си? Подготовка за работа по групи

Иван Господинов

15:30-16:15 (45 мин) Помощни приложения и как още да улесним работата си:

Работа по групи

16:15-17:00 (45 мин) Помощни приложения и как още да улесним работата си:

Представяне на изводи от работата по групи

17:00-17:15 (15 мин) Закриване на обучението: обобщение, последваща подкрепа за участниците и обратна връзка

Иван Господинов, Станислава Гатева