Райна Павлова

Експерти през годините Райна Павлова Експерт по математика Райна има 25-годишен опит като преподавател. Работила е 8 години като хоноруван преподавател по “Информатика и информационни технологии” и “Икономика” в Бизнес Банк училище (Варна). Била е 17 години учител по...

Катерина Марчева

Експерти през годините Катерина Марчева Експерт по математика Катерина има 37-годишен опит в средното образование – дълги години е директор на 10 ОУ (Благоевград) и на СОУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“ (Благоевград). От малка Катерина е обвързана с математиката – още баща ѝ е...

Александра Костова

Административен екип Александра Костова Комуникации и дигитален маркетинг Александра Костова следва право в Université de Rennes 1, Франция, мотивирана от чувството ѝ за справедливост и интереса ѝ към въпроса как едно общество може да функционира по-добре....

Мирела Попова

Административен екип Мирела Попова Координатор локализация Мели има 4-годишен опит в България и Япония като координатор проекти в голяма японска корпорация. Преди това преминава обучение за бизнес треньор и една година работи в компания за развитие на лидерски умения...

Мариета Радулова

Административен екип Мариета Радулова Координатор локализация и обучения Мариета Радулова е психолог по професия. Била е педагогически съветник в 81 СУ “В. Юго” в София; от 2001 г. е част от екипа на ДД „Асен Златаров“ и на Фондация „Стъпка по стъпка“ с опит в...

Станислава Гатева

Административен екип Станислава Гатева Координатор проекти Станислава има опит в управлението на международни проекти в областта на образованието и обучението. Работила е по програмите на Европейската комисия – Грюндвиг, Сократ, Леонардо да Винчи и Учене през целия...