“В часовете по математика – факултативна подготовка – госпожата показа как да използваме Кан Академия, като ни възлагаше задания, които трябваше да решим за определено време и следеше нашия напредък. Курсът по математика на Кан Академия – упражненията и тестовете към уроците в платформата – ми помогна да проверя знанията си по различни теми, да изправя пропуски и да надградя наученото. Задачите бяха интересни, а текстовите задачи – доста увлекателни. Във видеата материалът е обяснен по интересен и разбираем начин. Кан Академия ми помогна много по време на дистанционното обучение. Сега, по време на лятната ваканция, преговарям изучените теми по физика и математика с Кан Академия.”

Азим Кутрев

ученик, 16 години