Всички публикации от Aleksandra Kostova

Предизборен дискусионен форум “Образованието – диалог за бъдещето”

На 23 март 2021 г. от 18:00 до 20:00 ч. онлайн ще се проведе предизборен дискусионен форум „Образованието – Диалог за бъдещето“, организиран от осем граждански организации, активно работещи и обединени за каузата качествено образование в България.

Целта на форума е да постави образованието на фокус в диалога между граждани и политически формации в хода на предизборната кампания за парламентарните избори през 2021 г.

В рамките на дискусията политическите формации ще заявят позициите си по ключови за образованието теми:

 •  равния достъп до качествено образование на всяко дете в България;
 • подготовката, квалификацията и подкрепата на учителите;
 • компетентностния подход на обучение и подготовката на учениците за професиите на бъдещето;
 • ранното детско развитие и грижа.

Събитието също така ще създаде възможност да се популяризират образователните платформи на политическите сили сред широката общественост и заинтересованите страни в образованието.

Покана за участие във форума е отправена към водещите според последните публично оповестени резултати от социологически проучвания политически сили. В избора си организаторите се базират на принципите, ценностите и темите, които са в основата на работата им като граждански организации в сферата на образованието и детските политики.

Представители на медиите, образователни експерти, учители, директори, родители, ученици и всички заинтересовани страни са поканени да вземат участие в събитието.

Желаещите могат да заявят участие чрез попълване на кратка регистрационна форма за уебинара:https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN_ZMOz4ICCS4ObV9fly19o2A

Събитието ще се проведе в платформата zoom и чрез facebook live streaming.

Организатори на Предизборен дискусионен форум „Образованието – Диалог за бъдещето“ са:

За актуална информация: https://www.facebook.com/KhanAcademyBG/posts/4703320873016926

3 безплатни онлайн състезания за ученици с Кан Академия

В периода 22 март – 15 юни 2021 Сдружение “Образование без раници” организира състезания с Кан Академия по история, програмиране и математика

Сдружение “Образование без раници” с подкрепата на Посолството на САЩ в България, Българска история, Chaos и Ozone.bg организира за втора поредна година състезания с Кан Академия.
След успеха на предходното състезание по математика, екипът на “Образование без раници” реши да обяви цели три нови състезания по история, по компютърно моделиране, програмиране и компютърни науки и по математика.

Регламента на състезанията можете да прочетете тук:

Учители и родители могат да използват състезанията, за да насърчат децата да учат и да развиват нови умения. Регистрацията за състезанията е отворена от 22 март до 30 май 2021.

За всяко състезание ще има награди за учениците и учителите, както следва:

 • по компютърно моделиране, програмиране и компютърни науки – от Chaos :
  • за ученици – 16 ваучера на стойност 50 лв. за книги, игри, аксесоари и др.;
  • за учители – 4 ваучера на стойност 50 лв. за книги, игри, аксесоари и др., както и специално внимание в комуникационните канали на организаторите.
 • по математика – от Ozone.bg :
  • за ученици – 4 ваучера на стойност 100 лв. и 14 пъзела Black Sea
  • за учители – 1 ваучер на стойност 100 лв. и 6 пъзела Black Sea, както и специално внимание в комуникационните канали на организаторите
 • за всички състезания :
  • за ученици – наградените ще бъдат поканени да се включат в специално събитие от 2 части: 1) професиите на бъдещето – среща с представители на Chaos, Ozone.bg, Посолството на САЩ, “Българска история” и “Образование без раници”, и 2) посещение в Посолството на САЩ в София и разговор на културно-исторически теми с културния аташе Брент ЛъРоса – бивш учител по история (на живо или онлайн, според епидемиологичната обстановка; ще бъдат покрити разходи по пътуването)
  • за учители – при интерес, възможност да се присъединят в специалното събитие за ученици, както и да се включат в новосформираната общност от “учители-посланици” на Кан Академия. 

НПО в образованието – подкрепа общини и финансова устойчивост

“Образование без раници” с проект по Фонд Активни граждани,
с ползи за целия сектор

Само по-доброто образование ни води към по-проспериращо общество в дългосрочен план. А във време на пандемия с непредвидим развой, отново знанието и науката са сферите, на които възлагаме най-големите надежди за справяне с кризата.

Как да подобряваме системата, кои са най-добрите практики за дистанционно обучение, как децата учат най-ефективно и т.н.? Обикновено най-големият експертен капацитет по тези теми е не просто в МОН, институциите и университетите, а в експертните граждански организации, работещи пряко с училища, учители, ученици, родители и застъпващи се пред институциите за по-добри политики. Именно до такива неправителствени организации се допитва и МОН редовно в усилията си да гарантира качествено образование за всички и в условията на Ковид-19.

Една от тези организации – “Образование без раници” – финализира в края на февруари 2021 г. проект по Фонд Активни граждани и финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по който се опита да предостави подкрепа за образованието в по-малки общини, но също така да инициира общи действия заедно с други експертни НПО в образованието за повече финансова устойчивост на сектора чрез общи действия към общини, фондации, компании и държавата.

Подкрепа за образованието в по-малки общини в Монтанско и Плевенско

С цел предлагане на подкрепа за местните училища, през изминалата година “Образование без раници” осъществи контакти с представители на общините Лом, Берковица, Червен бряг, Долна Митрополия, Левски и Долни Дъбник, както и РУО Монтана и Плевен. Двете области Монтана и Плевен бяха избрани поради по-ниски образователни резултати в предишни години.

Впоследствие бяха организирани две онлайн кръгли маси “Успешен учебен процес и реалностите на дигитализацията” за образователните общности в области Монтана, Плевен и Видин. Включиха се директори и администратори, учители, представители на РУО, на общинските администрации и на общинските съвети с ресор “Образование”. Повече за обсъжданите теми тук.

С целевите общини, както и с фирми на тяхната територия, продължават да се търсят форми на сътрудничество. Идеята е с подкрепата на местния бизнес да се инициират дейности в подкрепа на местните учители и училища за дистанционното обучение, а с подкрепата на общините да се осъществят кампании, популяризиращи напълно безплатни за всички онлайн образователни инструменти като платформата Кан Академия, която е и най-мащабната и наложена безплатна платформа за общообразователно съдържание в света.

Финансова устойчивост на неправителствения сектор, ангажиран в сферата образование

Една от “вечните теми” за гражданските организации винаги е била как в бъдеще да подсигуряват финансово дейностите си, с които допринасят за решаване на важните за обществото проблеми. Могат ли да се стимулират индивидуални лица, компании и фондации да даряват повече за експертните образователни организации в третия сектор? Има ли на общинско ниво възможност и смисъл от повече партньорства и проекти между властите и тези организации, както и повече общински програми в сферата образование – с участие на третия сектор?

Адресирайки тези и свързани въпроси, “Образование без раници” направи двe кратки, непретендиращи за изчерпателност изследвания:
1) Анализ бюджети, програми и партньорства за образование на най-големите общини, и
2) Анализ на дарителството за образование (преглед на изследвания, инициативи, мнения на Българския дарителски форум, Фондация BCause, ФРГИ и др.).

Тези изследвания станаха база за онлайн дискусията „Общински средства и дарителство – за НПО в образованието“ на 09.02.2021 г. На нея се обсъдиха възможности за общи действия на активните НПО в образованието към общини, фондации, компании и държавата, в търсене на финансова устойчивост на отделните организации и на сектора като цяло. Участие в дискусията взеха представители на Българския дарителски форум, Заедно в час, Образование България 2030, Национална мрежа за децата, Асоциация Родители, Тръст за социална алтернатива, “Подарете книга”, независими експерти и организаторите “Образование без раници”. В дискусията се набелязаха редица теми с продължение и възможности за общи стъпки, с които организациите – като общност – да адресират потенциални компании-дарители, за които образованието и науката отдавна са приоритетни сфери; да се обърнат към държавни институции във връзка с бъдещи финансови инструменти; да обмислят общи комуникационни кампании; да набележат общ интегриран подход към общини, в частност и към малки такива, каквито често имат по-голяма нужда от подкрепа.

Организационен капацитет за повече въздействие

Фонд Активни граждани подкрепя проекти за подобряване на организационния капацитет и устойчивост на одобрените граждански организации, което не е често срещана възможност. В рамките на проекта си “Образование без раници” осъществи още: дейности за повече разпознаваемост, публичност, по-добра отчетност и цялостна устойчивост на работата си – например чрез подобрен сайт, по-добра визия и структура на публичните годишни отчети за дейността; чрез план за изпълнение на нова комуникационна стратегия; обновена стратегия и нови кампании за привличане на повече редовни дарители; чрез подобрена комуникация в онлайн пространството и социалните мрежи; и чрез одит на вътрешни процеси в организацията, свързани с трудово-правните отношения, здравословните условия на труд и др.

Тези дейности означават подобрен капацитет, а той гарантира устойчивост на дейностите на организацията, в помощ на системата за по-високи образователни резултати на всички деца в България. Двете основни направления, по който “Образование без раници” работи, са:
развиване на българската версия на най-мащабната платформа за образование в света, при това напълно безплатна – Кан Академия;
обучаване и подкрепа на все повече учители да прилагат иновации и доказали се световно онлайн инструменти.

Проектът “Образование без раници: подкрепа за образование на световно ниво. Устойчиви местни партньорства, фондонабиране и организационно развитие” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9698 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани, www.activecitizensfund.bg.

За повече информация:

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор 
“Образование без раници”
r.laskova [at] obr.education

Този пост е разпространен в рамките на проект с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от “Образование без раници” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

МОЖЕ ЛИ КРИЗАТА ДА БЪДЕ ВЪЗМОЖНОСТ?

С помощта на Столична община – да! Радваме се да споделим, че нашето сдружение подписа договор за новия ни проект “Анти-чупливост чрез облачни решения” с подкрепата на Столична община и Асоциация за развитие на София.

Проектът ще гарантира добрата работа на екипа на “Образование без раници” както дистанционно, така и в офиса. В “Образование без раници” създаваме инструменти и споделяме практики за модернизация на образователната система. Минимизираме разликата между криза и нормално време – винаги търсим възможности да подпомагаме образователната система, дори целим тя да е “анти-чуплива”. 

Анти-чупливостта е ефект, при който трудностите водят до естествен разцвет, вместо разпад. Например, това е разликата между разпадането на учебния процес в началото на пандемията в някои училища и бързото разширяване на арсенала от инструменти и практики в други училища. Разликата е умната дигитализация. Колкото по-добре се справяме в “Образование без раници” като организация, толкова по-ефективно подкрепяме системата и сме по-добър пример и в обученията си за учители и директори. Разбира се, преди да променим света, трябва да продължим да адаптираме себе си. 

Основните цели на проекта са:

 • да научим и развием още по-добри практики чрез най-адекватните към момента дигитални инструменти в български условия и сферата на образованието, 
 • да оптимизираме работните си процеси чрез допълнителна дигитализация,
 • да премахнем сериозните ограничения, наложени от хипер-ниско-бюджетния ни подход до момента, защото нашата практика показа, че някои безплатни инструменти не са достатъчни по време на криза.

Конкретните резултати, които очакваме да постигнем, са:

 • да подобрим нашата комуникация чрез увеличаване и подобряване на бюлетините и груповите имейли, чрез прецизиране таргетирането им и по-адекватно оформление и функционалност за получателите;
 • да предоставим безплатни услуги за родителите и училищата на базата на анализи на данни с облака на Amazon (AWS), включително визуализиране на данни от МОН и НСИ, както и Кан Академия, например кои образователни материали се ползват най-много и кои да развиваме още чрез “Образование без раници”;
 • да подобрим нашия сайт от гледна точка на функционалност;
 • да подобрим капацитета си за работа чрез нова техника, използването на надградени версии на платформи като Asana, Zoom и др.

Линк към нашата Фейсбук страница, където да следите напредъка и по тези теми: https://www.facebook.com/KhanAcademyBG

Базов анализ на дарителството в образованието

Цел на анализа

Идеята на настоящия кратък анализ е да бъде база за дискусия с всички активни НПО, работещи в сферата на образованието, с цел съвместни действия за повече финансова устойчивост на целия сектор. Анализът е изготвен в рамките на проект “Образование без раници: подкрепа за образование на световно ниво. Устойчиви местни партньорства, фондонабиране и организационно развитие” към Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021, www.activecitizensfund.bg. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от “Образование без раници” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Обобщение на основните въпроси, възникващи пред НПО в образованието

Подкрепа от компании и фондации

 • Как да надградим плавното нарастване на дарителския ресурс от компаниите и растящо убеждение в КСО – как още да стимулираме дарителството (за образование) от страна на бизнеса, от местни (корпоративни) фондации? Ако в последните години така или иначе се отчитат тенденции за спад на общия обем дарения, то какво можем да правим още, за да увеличаваме дарителството (за образование) в България, особено по време на и след “криза” (като тази около Covid-19)? Може ли по някакъв начин ефектите от кризите все пак да се тушират и компаниите да се мотивират да даряват (повече) и за образование, например чрез потенциала на образованието за устойчивостта и растежа на икономиката, както и чрез правилна комуникация? Можем ли да очакваме по-големият % компании и фондации да не променят дейностите си и да продължат замислени инициативи? Как да се напаснем към естествен спад на обемите дарени средства
  • Как по-добре да признаваме ролята на дарителите
  • Как да работим по-добре за имиджа на каузата и организацията си – пред бизнеса и фондациите, но и пред други партньори посредници?
  • Как да подобрим отчетността и комуникацията на даренията и постигания от тях ефект?
  • Можем ли да идентифицираме и комуникираме по-добре спешните нужни в образованието и най-уязвимите групи – в образованието?
   Остават ли приоритетни за дарителството за образование (от фондации и бизнеса) нуждите от образователна инфраструктура и устройства, достъпа до образование, функционалната грамотност, практическите знания и умения? Или искаме да работим повече (и как) и в други аспекти? До каква степен след Covid-19 можем да очакваме компаниите да променят дарителски акценти като младежи след гимназиален курс и тяхното кариерно ориентиране и заетост; млади педагози; жените в науката?
  • Ако търсим и (още) пресечени точки (от гледна точка на дарителите) между образование, наука и другите приоритетни сфери на дарителство, то може би да имаме предвид и сфери като социалната, като човешки права и гражданско участие, опазване на околната среда, младежко развитие и реализация, функционална грамотност, развитие на местните общности. 
 • Как да обединяваме (индивидуални и корпоративни) усилия и ресурси, да инициираме партньорства между институции и частния сектор и да предлагаме интегрирани решения за системно и дългосрочно решаване на проблеми? Как да се възползваме от прогнозата на ФРГИ за повече стратегическо дарителство от страна на фондациите и компаниите с визия за дълготрайна и устойчива промяна? 
  • Как да запазим/ надградим тенденцията (от преди ковид кризата), че фондациите и бизнесът подкрепят приоритетно сферата “Образование и наука”? Дали интересът към сферата образование и знание не е потенциал за 2021 г., на база на който – след коронавируса и инвестиционното внимание върху здравеопазване и хуманитарна подкрепа през 2020 г. – бизнесът да реши да инвестира стратегически и в образованието? 
  • Може би да помислим за по-голяма партньорска инициатива или фонд за подкрепа на проекти с интегриран подход в образованието, обединяващ нужди и усилия на институции като МОН, общини, НПО и индивидуални дарители? Да обединяваме все повече усилия в общи, по-стратегически инициативи и програми между различните НПО в образованието, както и с институции и бизнеса, така че да привличаме по-лесно и по-дългосрочно подкрепа от фондациите, а и от други големи дарители
 • Кои са примерите за успешни дългосрочни или по-различни партньорства между компании и НПО, и какво секторът може да научи от тях? 
 • Служителите на компании са потенциал за редовна подкрепа за НПО под формата на финансови и нефинансови дарения
  • Особено важно е да имаме посланици на своята кауза сред служителите на дадена компания, които да се ангажират лично на терен, да ни познават добре.
  • Можем да използваме засиления през последните години интерес на младите хора и служители към иновации в сфера образование, може би дори в комбинация с интереса им и към екологични каузи, развитие на дигиталните технологии, човешки права. 
  • Все още има нужда от повече експертна подкрепа за компаниите при въвеждане на програми за ежемесечно дарителство и система за месечните отчисления.

Подкрепа от индивидуални физически лица

 • Как да се изграждат нагласи и навици за редовна подкрепа, вкл. за образованието (и в криза даряват по-скоро тези, които имат развита нагласата)? 
 • По какъв начин 1) да се стимулират допълнително даренията на физически лица, и 2) вниманието и даренията да се насочват в по-голяма степен и към сферата образование
  • Може би въз основа на комуникационни кампании около конкретни проблеми и/или персонални казуси и лесни канали и начини за дарения (може би закупуване на стоки и услуги с кауза, дарителство в онлайн платформи и по ведомост; смс; помощ директно към нуждаещи се); паралелно с добра комуникация и повече отчетност.
  • Може би и с повече натиск към държавата за ангажимент към насърчаване на дарителството, например с повече видимост на данъчните облекчения, по-малко свързана с тях административна тежест и др. 
 • Ако финансовото състояние на хората е все по-затруднено около кризи като при пандемията – а това е водеща бариера пред дарителството, тогава към какви мерки извън индивидуалните дарения да се насочим?

Подкрепа от еднолични търговци

 • Може ли интересът на едноличните търговци към данъчни облекчения да се използва като стимул за повече дарения?
 • Дали ЕТ могат да се стимулират да даряват повече и в подкрепа на местни образователни каузи?   

Подкрепа от държавата

 • Реалистично ли е да изискваме повече публични (държавни) финансиращи механизми и ако да, кои/какви биха били най-смислени – за сферата образование? 
 • Дали и как да упражним повече натиск към държавата за ангажимент към насърчаване на дарителството, например с олекотяване и повече видимост на възможностите за данъчни облекчения?

Има ли смисъл в контекста на Ковид кризата да се настоява държавата да третира НПО равностойно с другите икономически субекти – да ги подкрепи с целенасочено финансиране за запазване на работните места, с гъвкави безусловни субсидии и нарочно финансиране за увеличения обем работа, както се обобщава в изследваното на BCause?

Целият анализ можете да разгледате или изтеглите от файла по-долу:

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.