Наскоро Академията обсъди с нас (представителите на езикови групи) някои методи, които да мотивират работата по проекта. Едно от предложенията беше да се организират „надпревари“ между групите, за да се придаде известен състезателен характер на проекта. Нещо, което аз не смятам за удачно поради следните причини:

1. Въпреки, че това ще канализира работата на всички групи, поставянето на групови задачи значително понижава ефективността на груповата работа или поне по модела, който ние сме избрали да работим.

1.1 Впрочем, доста от групите за превод на други езици не са организирани по този начин и един състезателен елемент може да се окаже в тяхна помощ, тъкмо защото им липса тази структура на работа.

2. Когато имаш ясно виждане за краткия план, който твоята група си е поставил, едно отклоняване от плана не би се отразило добре. Т.е. тези състезания по-скоро ще разсейват по-организираните групи.

3. Никъде не се опоменава, каква е точно целта на тези предизвикателства. Никъде не е казано, какво се случва, когато някоя група не участва или когато някоя група вземе първенство в надпреварата. Разбира се, никой няма да ни задължи или ощети по някакъв начин. Въпросът е, че когато  тези състезания нямат някаква цел отвъд тяхното обявяване/провеждане, не виждам какъв мотив може да се намери, за да вземе някоя група участие в тях, освен може би за честта на групата.

Първото такова предизвикателство, което отправи Академията изглежда насочено не към групите, а към случайни преводачи, които биха искали да помогнат, но не знаят как. То е следното:

Let us take stock of where we stand today.  As we move forward we can
SET, FOLLOW and ACHIEVE our collective goal of making Khan Academy
content available in different languages.  For starters, I propose the
following goal:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Goal #1:  Subtitle & Review Subtitles for ARITHMETIC Playlist (35* videos) by August 1st, 2011

Иван.

ПС: Ако някой желае да удари едно рамо, нека пише.