Ammado

Помогни за развитието на Khan Academy в България чрез Ammado:

изтеглен файл

изтеглен файл (1)

 

Благодарим за доверието! Подкрепата от всякакъв род ще ни помогне по-скоро да предоставим безплатно образование на световно ниво за всеки в България.