Това е първият ни преведен видео урок!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=OWLbSOQx0Wg&hl=en&fs=1]

Забележки и предложения относно видеото, моля пишете в секцията за коментари.

Моля проявете разбиране за това, че тази страница е предвидена единствено за критика. Коментари, които се отнасят до нещо друго, ще бъдат пренасочвани и премахвани, за да можем да се съсредоточим по-лесно върху критичния елемент.

Не забравяйте, че това видео може да бъде презаписано по всяко време, ако не се вписва в идеята за качество на мнозинството.