Информация за практическото обучение

Работата е насочена към видео уроците от най-мащабния онлайн портал за образование в света – Khan Academy. За превода и адаптацията на тази платформа на български работи сдружение “Образование без раници”. Сдружението подпомага осъвременяването на образованието в България, популяризира и създава алтернативни образователни и културни ресурси на български език, предимно в Интернет пространството.

Практикантът ще прави преглед на съдържанието/ превода на видео уроци по математика, както и редакция и адаптация, ако е нужно. След това ще разказва и записва съдържанието/ ще прави дублаж към видео урока, така, че той да е интересен и атрактивен за учащите. Там, където се налага, ще прави и елементарен монтаж на записания, разказан урок (след обучение).

Условия на работа

През по-голямата част от практиката, работата се извършва с гъвкаво работно време и без фиксирано работно място. Очаква се редовна онлайн комуникация, следене на имейл кореспонденция, ежеседмични Скайп оперативки вкл. с по-голям екип на организацията. Работа в динамичен амбициозен екип, с възможност за много професионално учене и разнообразие.

По време на стажа практикантът ще получава стипендия.

Задачи, които ще изпълнява студентът

 • преглед на съдържанието/ превода на видео уроци по математика
 • редакция и адаптация, ако е нужно
 • разказване и запис на съдържанието/ дублаж към видео уроците
 • елементарен монтаж на записания, разказан урок, ако се налага (след обучение)
 • представяне на работата/ практиката си пред заинтересовани доброволци

Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение

 • Знания за спецификите на създаването/обработката на дигитални образователни материали по математика, в частност видео уроци (по математика).
 • Развитие на презентационни умения.
 • Познания за предизвикателствата и световните тенденции при прилагането на технологиите в създаването на видео материали в областта на образованието.
 • Умения за работа в екип, за ефективно управление на времето и дистанционна работа в международен контекст.
 • Знания и умения в областта на съвременния монтаж и новите технологии за монтаж.

Очаквани резултати от практическото обучение

 • Участие на студента в създаването/ адаптирането на български на видео уроци по математика на световно ниво.
 • Участие на студента в предлагането на видео уроци по математика на световно ниво до ученици, учители, родители и ментори в цялата страна.
 • Участие на студента в подобряване ефективността на работните процеси на сдружението.
 • Придобиване на познания за най-наложените онлайн инструменти за образование в света, в частност за процеса по създаването им.
 • Използване на базисни съвременни инструменти за монтаж на видео.

Необходими знания

 • Математика – добри познания минимум на материала, преподаван до 7-ми клас вкл.
 • Компютърна грамотност
 • Базови теоретични знания по видеомонтаж

Необходими умения

 • Добри комуникативни и презентационни умения
 • Приятен глас и добра дикция
 • Задължително владеене на английски език
 • Отлична езикова култура на български език
 • Умения за систематизиране и анализ на информация, вкл. електронни таблици
 • Работа със споделени документи

Необходими качества и други изисквания към студентите

Готовност за учене, отговорност, спазване на график, толерантност и диалогичност при работа в екип, бърза реакция на нови/динамично променящи се ситуации, инициативност и самодисциплина за постигане на съгласуваните цели.

Само студенти могат да кандидатстват
За да кандидатствате е необходимо да се регистрирате в системата на проект „Студентски практики“.
Срок за кандидатстване: 10.11.2016 – 25.11.2016