Тази обява вече не е актуална!

Сдружение “Образование без раници” подпомага осъвременяването на образованието в България. Ние популяризираме и създаваме алтернативни образователни и културни ресурси на български език, предимно в Интернет пространството. “Образование без раници” работи за превода на български на най-мащабния онлайн портал за образование в света – Кан Академията (bg.KhanAcademy.org).

Какво предлагаме:

 • Работа в сферата на образованието и неправителствения сектор и опит с управлението на проекти;
 • Включване в динамичен амбициозен екип, с възможност за много професионално учене и разнообразие;
 • Включване в голяма общност от привърженици на важна за България кауза;
 • Въвличане в международните отношения на иновативен образователен проект;
 • Възможност за гъвкаво работно време и място.

Задължения и отговорности на административния асистент:

Административният асистент ще подпомага основно работата на изпълнителния директор на сдружението и ще бъде отговорен/а за:

 • Подготовка на проектна и друга документация, включително работа с проектни и отчетни формуляри, подготовка на официална кореспонденция и текстове, проекто-договори, административни дейности като окомплектоване, сканиране и т.н.);
 • Гъвкава комуникация на различни нива с набор от заинтересовани страни (от представители на други образователни организации, през учители, ученици и техните родители, до членовете на сдружението и множеството ни доброволци);
 • Изготвяне на електронни таблици, презентации и др. модерни методи за обмяна на информация;
 • Администриране на онлайн съдържание – уеб страница, блог, социални мрежи (основно Facebook), Google акаунт (Gmail, Drive, YouTube);
 • Подпомагане на дейностите за връзки с обществеността (вкл. комуникация с медии, Facebook кампании и др.);
 • Изследване и обобщаване на информация за образователната среда в България и света;
 • Координация на събития и логистични задачи.

Изисквания към кандидатите:

 • Интерес и познания в сферата на образованието, в частност на навлизането на нови технологии и иновации в образованието;
 • Отговорност към поставените задачи;
 • Организационни умения и структурираност;
 • Инициативност и самодисциплина;
 • Отлични писмено изразяване и водене на официална комуникация – устна и писмена – на български и английски език;
 • Отлична работа с програми за обработване на текст, електронни таблици, презентации, както и Google приложения, както и желание за усвояване на нови инструменти
 • (Първоначален) опит в подготовката и управлението на проекти;
 • (Започнато) висше образование в хуманитарните и социалните науки (мениджмънт/управление, икономика, право, маркетинг, ПР, социология и др.) е предимство;
 • Опит в работата с content management и блог системи (особено WordPress), както и администриране на социални мрежи на организации;
 • (Базово) владеене на софтуер за визуална обработка е предимство.
 • Желание и умения за работа в динамична, гъвкава и ведра работна среда.

Кандидатстване:

Кандидатите трябва да изпратят следните документи на hi@obr.education до 10 април 2016 г.:

 • Автобиография (CV);
 • Мотивационно писмо.

Молим за разбиране, че ще се свързаваме само с одобрените кандидати!

За допълнителна информация:

Сдружение “Образование без раници”
Розалина Лъскова – изпълнителен директор
(+359) 885 226012, hi@obr.education

OBR Logo small

http://obr.education/ (сайт на “Образование без раници”)

https://khanacademybulgaria.wordpress.com/ (блог на Кан Академията в България)

https://www.facebook.com/KhanAcademyBG/ (обществото ни от над 5 000 човека)

https://bg.khanacademy.org/ (бета версия на Кан Академията на български; решете няколко задачи или изгледайте няколко урока с нас!)

https://www.youtube.com/KhanAcademyBulgarian (дублирани на български видео уроци на Кан Академията)

Да образоваме българските деца с Khan Academy – представителен клип:
https://www.youtube.com/watch?v=gdSByOai7KM