Актуализираме информацията за проекта, за да избегнем някои недоразумения. Най-важното нещо, за което трябва да сме наясно, е, че този проект се изпълнява от самата Академия и когато някоя организация или доброволец реши да се ангажира по някакъв начин с проекта, то това означава обвързване с Академията, а не с останалите доброволци или организации. Дали ще решите да се включите в проекта от сайта на Академията или да се свържете с доброволците, които поддържат този блог не е от значение, стига резултатът да е налице- качествени видео уроци. Можете да се обръщате и към  Bilal, който е отговорен за проекта по превеждането, на translations@khanacademy.org или, разбира се, към нас на khanacademy.bg@gmail.com

Този проект се изпълнява от www.khanacademy.org и не е самоинициатива, въпреки че работата по проекта е доброволна и алтруистична.

Може да се каже, че Кан Академията се заражда в края на 2004-та година, когато Салман Кан започва да качва видео уроци в youtube, обясняващи основен материал от училищната програма. До 2009г. Академията разполага с над 1000 урока и привлича около 35 000 посещения на ден. Уроците вече наброяват над 3200. През 2011 Салман Кан говори пред TED.

В момента Академията изпълнява проект по превеждането на основните видео уроци по математика и някои науки като Биология, Химия, Физика. Предвидено е до 2012г. месец Октомври видео уроците да могат да се гледат на най-превежданите езици на сайта на Академията, след което платформата за упражнения към уроците също ще бъде преведена.

Ако имате организаторски умения можете да се включите в екипа на Академията като разпространявате информация или поддържате връзка с доброволците и им помагате. Пишете на khanacademy.bg@gmail.com за повече информация.