10596084_10204153957350541_1337501464_n

Обединени идеи за България е неправителствена организация, която насърчава социалната ангажираност и реализирането на граждански проекти. Организацията е създадена от мотивирани млади българи и е официално регистрирана като сдружение с нестопанска цел. В качеството си на международна мрежа от българи и идейна общност Обединени идеи за България (ОИБ) набира предложения за решения на предизвикателствата, пред които е поставена България.

Скоро започва ежегодното издание на основния проект нa Обединени идеи за България, форумът под надслов Идеите – това сме ние, който е за момента единственото в България събитие, посветено на социалното предприемачество. Разделени по екипи, участниците ще изготвят и реализират предложения за конкретни социално предприемачески и граждански проекти

Доброволците на Khan Academy също ще се включат в провеждането на третия форум Идеите- това сме ние. Някои от тях като участници, а други като ментори, а трети на изложението на инициативи.