Добре дошли!

Това е блог, който ще послужи за изпълнение на проект по превеждането на Кан Академията. Неговите функции се изчерпват с:

1. Излагане и актуализиране на кореспонденцията, която се осъществява между Кан Академията и българските доброволци.

2. Представяне на общи правила за участие в проекта, предоставяне на нужната информация и средства за работата на преводачите.

3. Формиране на работни групи и разпределение на задачите.

4. Обсъждане на методите на работа и оценяване на преведените уроци.

5. Следене на процеса по превеждане на Академията до неговия завършък.

За въпроси и предложения се обръщайте към Иван Господинов (ivan.gospod@gmail.com)