Контакти

  • Пишете на екипа ни: hi@ obr.education 
  • Розалина Лъскова, Изпълнителен директор
    • r.laskova@ obr.education , тел: (+359) 885 226012
  • Иван Господинов, Председател
    • i.gospodinov@ obr.education, тел: (+359) 88 99 15 835

Офис и кореспонденция: гр. София 1000, ул. “Сердика” № 20, ет. 2
Регистрация: гр. София 1202, ул. Рила №6 (район Сердика), ет.2, в initLab