За нас

„Образование без раници“ (ОбР) е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. ОбР цели да подпомага осъвременяването на образованието в България и да създава алтернативни образователни и културни ресурси на български, предимно в Интернет. Устава ни можете да намерите тук.

 

Управителен съвет:

Ангел Георгиев – заместник-председател
Даниел Чолаков – финансов директор
Иван Господинов – председател
Никола Чернев – член на УС
Николета Николаева – секретар

Екип:
Розалина Лъскова, изпълнителен директор
Станислава Гатева, координатор проекти
Теодора Атанасова, стажант PR
Сибел Вейсалова, дизайнер (про боно)

Членове:
Управителен съвет
Геновева Бакърджиева (съучредител)
Жана Борисова (съучредител)
Мая Лекова (съучредител)
Миглена Куманова (съучредител)
Илка Давила
Петър Армянов
Розалина Лъскова
Рос Босиров