Защо?

Защо основахме сдружение Образование без раници?

Защо помагаме да се подори образованието в България?

Защо е важно децата, учениците, студентите, всички да имат достъп до добро, модерно, up-to-date знание и образование?

…………