Другите за нас

Как да учим сами – Bulgaria ON AIR (3 януари 2016) Калин Манолов разговаря с Явор Ганчев, Рос Борисов, Даниел Чолаков и протоирей Николай Георгиев

Има как всичко да знам – Капитал Light (19 февруари 2016) Тамара Вълчева разказва за Khan Academy

Образование по мярка на ученика – БНР (9 юни 2014) Разговор на Румяна Цветкова с Иван Господинов


За съжаление, няколко ТВ отразявания липсват заради фалита на BiT през май 2019г.