Визия, мисия, ценности

Част от екипа на “Образование без раници”

 

Визията ни за образованието в България е

всяка образователна среда и начините на учене да се осъвременяват постоянно, като се прилагат пълноценно технологии и се развиват любознателността и потенциалът на учениците.

Мисията на “Образование без раници” е

да превежда и адаптира най-добрите в света безплатни образователни ресурси и да подкрепя учащите, учителите, семейството и всички, ангажирани с образованието, в постигането на високи образователни успехи.

Вярваме, че

– всеки може да научи всичко

– всеки ученик в 21-ви век трябва да има достъп до безплатни онлайн образователни ресурси и да е дигитално включен и грамотен

– за да е успешно едно училище, трябва да прилага балансирано технологии и да залага силно на човешкия елемент в класната стая

– училището може много повече, когато е подкрепено от бизнеса и гражданския сектор, за да реализира потенциала си

– ролята на технологиите в класната стая е да правят учебния процес по-ефективен и смислен, увлекателен и лесен

– успешният учител вдъхновява ученика да учи, помага му да напредва със свое темпо, навсякъде и по всяко време, включително с личното си устройство

– в образованието трябва да се използват качествените и доказани дигитални платформи, които дават инструменти за учителите и обратна връзка за децата и надграждат това, което се прави в класната стая

– най-доброто тепърва предстои и работим с кауза и любов към свободата на учене, заедно с всеки, който желае да подкрепи нашата мисия.