Архив на категория: Новини

Сдружение „Образование без раници“ търси експерт(и) по програмиране и компютърни науки

Сдружение „Образование без раници“ търси експерт(и) по програмиране и компютърни науки за проверка на превода на съдържанието по компютърно програмиране и компютърни науки в Кан Академията

Експертът(ите) преглежда(т) вече преведените видео уроци, упражнения и други материали от темите по компютърно програмиране и компютърни науки в Кан Академията. Акцент на работата е експертна оценка и подаване на структурирана обратна връзка за качеството на превода от гледна точка на терминология, ясен и разбираем за деца и подрастващи стил, адекватност на изказа спрямо учебната програма и учебния подход в България.

Уроците в Кан Академията ще бъдат завинаги безплатни и достъпни за всеки. Това е възможност да допринесете да запалим интереса на цели нови поколения малки програмисти. Основната целева група на уроците по програмиране са деца и ученици, а тези по компютърни науки са подходящи за студенти и за напреднали ученици (извънкласни занимания, подготовка за олимпиади).

Обемът на работа включва 194 видео урока и всички, прилежащи към тях упражнения, програми, статии и др. Съдържанието може да бъде разгледано в Кан Академията.

Срокът, в който трябва да приключи работата по проекта, е 15 септември 2017 г.

Предлагаме разумно възнаграждение и работа за важна кауза – качествено безплатно образование за всички, навсякъде! С експерта(ите) ще бъде сключен граждански договор/ договор за услуга.

Работата ще се извършва дистанционно. Експертът е в постоянна комуникация с координатор от сдружение “Образование без раници”, който от своя страна осъществява връзката с редактори и преводачи.

Ако желаете да кандидатствате, моля изпратете в срок до 30 юли 2017 г. кратка мотивация и автобиография на: join @ obr.education. Молим за разбиране, че ще се свързваме само с избраните кандидати.

Стартира проект за прилагане на Кан Академията в две столични училища по Програма Европа 2017 на Столична община

Сдружение „Образование без раници“ стартира изпълнението на проект „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики …“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство със столичните 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ и Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“.

Проектът беше оценен с най–много точки по първа приоритетна ос на Програма Европа и на официална церемония, проведена на 12 юни 2017 г. лично кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова връчи договора за изпълнението му на г-жа Розалина Лъскова, изпълнителен директор на сдружението, и директорите на училищата партньори – г-жа Елеонора Лилова и г-жа Емилия Богданова. Кметът пожела успех при изпълнението и подчерта приноса на проекта за това София да се превърне в дигитална столица на образованието в България.

Проектът предвижда създаването и прилагането на пилотен модел и добра практика за “обърната/ огледална класна стая”, използвайки безплатния, достъпен за всички инструмент на най-добрата и развита образователна платформа в света, Кан Академията (Khan Academy). След пилотно използване на Кан Академията с избрани пилотни учители и класове през първия срок на учебната 2017/2018 година, резултатите ще бъдат обсъдени на конференция през ноември 2017 г. с всички заинтересовани страни и институции. Целта е да се демонстрира успешното прилагане на иновативни инструменти като Кан Академията на местно и на европейско ниво и нуждата от внедряването им в българското образование.

Сред дейностите по проекта са още: разработване на програма за обучения на учители, ученици, родители и на свободни за ползване материали и (онлайн) ресурси; обучения на преподаватели как да прилагат Кан Академията; презентации за ученици и родители; постоянна подкрепа при прилагането на платформата за времето на пилотното внедряване в партньорските училища; комуникационна кампания.

Сдружение „Образование без раници“ цели да подпомага осъвременяването на образованието в България и да създава алтернативни образователни и културни ресурси. Основният проект на сдружението в момента е преводът, популяризирането и прилагането на най-мащабния онлайн портал за образование в света – Кан Академията. Безплатната платформа е технологично най-развитата и предлага над 8000 урока и 100 000 упражнения, обхващайки учебните предмети от 1-ви до 12-ти клас, вкл. математика, ИТ, науките и много други. Академията се използва по цял свят от над 40 млн. потребители, вкл. 1,8 млн. учители. Тестовият сайт на Кан Академията на български език е достъпен на: https://bg.khanacademy.org/

Програма Европа на Столична община се осъществява успешно вече девета година, като насърчава взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местното самоуправление в София при достъпа до политики и прилагането на добри практики, свързани с членството на България в Европейския съюз.

Очакваните резултати от проекта са:

 • Разработена програма за обученията за учители и съпътстващи материали.
 • Презентация и програма за работилници за родители и съпътстващи материали.
 • Презентация и програма за работилници за ученици и съпътстващи материали.
 • Пилотно обучение на преподавателите – 10-15 учителя във всяко училище, 3 до 5 от тях във всяко училище – “пилотни учители”.
 • Проведени презентация и работилници за ученици – във всяко училище за класовете на “пилотните учители”.
 • Проведени презентация и работилници за родители във всяко училище за всички желаещи родители.
 • Проведено няколко месечно пилотното внедряване на Khan Academy в двете училища партньори и оказана постоянна подкрепа от страна на кандидата.
 • Проведена оценка на пилотното въвеждане и адаптиране на подхода за в бъдеще.
 • Проведена комуникационна кампания – медийни публикации/ участия в минимум една национална телевизия, едно национално радио и 10 онлайн медии; пресконференция; Фейсбук реклама, достигнала до минимум 20 хил. човека.
 • Проведено финално публично събитие – конференция, с участието на посочените заинтересовани страни.
 • Конкретно заявен интерес от страна на други столични училища за използване на Khan Academy.
 • Формулирано и предоставено предложение от страна на кандидата до Столична община за мерки, свързани с бъдещо масово въвеждане на Khan Academy в столичните училища.

Годишно Общо събрание за 2016 година

ДО: Всички членове
на Сдружение “Образование без раници“

 

ПОКАНА

за Годишно Общо събрание за 2016 г.
на Сдружение “Образование без раници“

Скъпи членове,

Управителният съвет (УС) на сдружението кани всички членове на годишно Общо събрание за 2016 г., което ще се проведе на 28 март 2017 г. от 19 ч. в офиса на “Move.bg” на адрес ул. “Сердика“ № 20, етаж 2, гр. София 1000. Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет на сдружението и ще се проведе при следния дневен ред:


Дневен ред

 1. Откриване, установяване на надлежна покана за Общо събрание и на наличието на кворум.
 2. Избор и представяне на председателстващ Общото събрание, на протоколчик и на преброители на гласовете при гласувания.
 3. Приемане на дневния ред.
 4. Отчет за дейността на сдружението и дейността на УС за 2016 г., вкл. годишен финансов отчет – представяне, обсъждане и приемане.
 5. План, бюджет и стратегически цели за 2017 г. – представяне, обсъждане и приемане.
 6. Заемане на позиции по обществено значими теми и лобиране – обсъждане и приемане на насоки за работа.
 7. Етичен “кодекс” на сдружението – обсъждане и приемане на насоки за работа.
 8. Избор на четири нови членове на УС.
 9. Размер на членския внос:
  1. Размер на членския внос за юридически лица.
  2. Обсъждане на нуждата от актуализиране на размера на членския внос за физически лица.
 10. Публикуване на годишния отчет за предходната година.
 11. Други.
 12. Закриване на Общото събрание.

Съгласно чл. 19 (2) и чл. 25 (1) от Устава на сдружението, Общото събрание не може да взима решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата за събранието дневен ред.

Всички членове на сдружението могат да участват в Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощен представител.

При липса на кворум (поне 1/2 от членовете на сдружението) на основание чл. 22 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред с един час по-­късно от обявения по-­горе в поканата.

С цел популяризиране на дейността и организацията ни, както и максимална прозрачност всеки член може да покани заинтересовани лица да присъстват на Общото събрание, като за целта е желателна предварителна регистрация на имейл адрес: hi @ obr.education.

Очакваме ви!

Управителен съвет

 

Присъединете се към Иновативните училища на България с Khan Academy

Министерството на образованието и науката обяви срок за приемане на проектни предложения за включване в мрежата на иновативните училища – 31. януари 2017 година. Статутът на иновативно училище ще дава по-голяма свобода за промяна в учебните планове и съдържание, в използваните методи за преподаване и т.н. Комисия за иновативните училища, включваща психолози, социолози, педагогически специалисти и представители на научната общност, ще разглежда постъпилите кандидатури. 

Една от възможностите за иновации в обучителния процес е Khan Academy.  Чрез платформата всеки учител може да създаде своя виртуална класна стая, в която да предоставя на учениците си допълнителни интерактивни материали за работа. В платформата както учителя, така и родителите могат да наблюдават прогреса, силните и слабите страни на ученика. Образователният сайт е най-популярният в света за общообразователно съдържание, а създателят й Салмън Кан е включен от “Time” в класацията за 100-те най-влиятелни хора в света още през 2012 г.

KA photo

Съдържанието в Khan Academy се напасва спрямо напредъка на ученика. Като цяло платформата създава мотивация и култура за учене чрез допълнително съдържание и обобщения на напредъка, верифициране на знанието и насочване на учащия, когато е изостанал; подсказки и подробни упътвания за всяка задача; и най-вече – чрез геймификация – използвайки значки, енергийни точки и мотивиращи писма със статистики. 

4 лесни начина да (си) подарите нещо специално за Коледа – подкрепяйки Khan Academy на български

ka-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b0

1) Посветете вашия коледен подарък за скъп човек на Khan Academy – дарете сумичка по избор за превода на платформата – бързо и лесно в Global Giving – и посветете съвсем “официално” дарението си на този скъп човек, като коледен подарък! https://goto.gg/23525
2) За лични или фирмени подаръци, купете и подарете картички, подобни на “ваучер”, с които получателите лесно и просто да подкрепят Khan Academy на български. А може и друг брандиран подарък, символизиращ подкрепата за Khan Academy на български.
3) Разпратете предпразнично призив към вашите колеги – да сторят същото, и така да (си) подарят нещо по-различно и добро за Коледа. Можете да ги призовете дори да стартират ежемесечно дарение по ведомост или през Global Giving – това ще изключителен предколеден жест от ваша страна към нашата обща кауза.
4) А може да разпратите и споделите дори към всички ваши приятели.

Благодарим ви! Ако имате въпроси или нужда от съвет и помощ – пишете ни в коментар, съобщение или на *protected email*. Заедно даваме равни шансове на всички български деца за по-добро образование – с най-развитата обучителна платформа в света, Khan Academy!
https://goto.gg/23525

Използваният банер е с дизайн на Freepik.