Обучение за учители за прилагането на Кан Академията (Khan Academy) в клас

в рамките на проект „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017

от Сдружение “Образование без раници”, в партньорство с

2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ и Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“

 

На 5, 7 и 8 септември 2017 г. във 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ и Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ се проведе обучение за учители за прилагането на Кан Академията (Khan Academy) в клас. Обучението разясни на учителите как да използват Кан Академията в своята работа с учениците, как платформата отговаря на нуждите им, как да използват всичките й функционалности, вкл. създаване на виртуален клас и управлението му с помощта на данни, задаване на материал за учене/ упражняване/ домашна работа, за преговор на уроци, проследяване на напредъка и успеха на учениците и т.н. Програмата може да видите тук.

Обучението е част от проект в рамките на проект „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017 от Сдружение “Образование без раници”, в партньорство с 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ и Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“. Проектът предвижда създаването и прилагането на пилотен модел и добра практика за “обърната/ огледална класна стая”, използвайки безплатния, достъпен за всички инструмент на най-добрата и развита образователна платформа в света, Кан Академията (Khan Academy). След пилотно използване на Кан Академията с избрани пилотни учители и класове в началото на първия срок на учебната 2017/2018 година, резултатите ще бъдат обсъдени на конференция през ноември 2017 г. с всички заинтересовани страни и институции. Целта е да се демонстрира успешното прилагане на иновативни инструменти като Кан Академията на местно и на европейско ниво и нуждата от внедряването им в българското образование.

Сдружение „Образование без раници“ цели да подпомага осъвременяването на образованието в България и да създава алтернативни образователни и културни ресурси. Основният проект на сдружението в момента е преводът, популяризирането и прилагането на най-мащабния онлайн портал за образование в света – Кан Академията. Безплатната платформа е технологично най-развитата и предлага над 8000 урока и 100 000 упражнения, обхващайки учебните предмети от 1-ви до 12-ти клас, вкл. математика, ИТ, науките и много други. Академията се използва по цял свят от над 40 млн. потребители, вкл. 1,8 млн. учители. Тестовият сайт на Кан Академията на български език е достъпен на: https://bg.khanacademy.org/

Програма Европа на Столична община се осъществява успешно вече девета
година, като насърчава взаимодействието между структурите на гражданското
общество и органите на местното самоуправление в София при достъпа до политики и прилагането на добри практики, свързани с членството на България в Европейския съюз.

Проект „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики..“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017 от Сдружение “Образование без раници”, в партньорство с 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ и Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“

За презентацията е нужен JavaScript.

Програма за обучение на учители за прилагането на Кан Академията в клас

ПРОГРАМА


за обучение за учители
за прилагането на Кан Академията (Khan Academy) в клас

5, 7 и 8 септември 2017 г.

в рамките на проект „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики..“,

който се изпълнява с финансовата подкрепа на

Столична община, Програма Европа 2017
от Сдружение “Образование без раници”, в партньорство с  
2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ / Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“

Вторник, 5 септември 2017 г.
9:00 до 12:00 ч. във 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“
14:30 до 17:30 ч. във Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“

 • Откриване на обучението, приветствие от представител на Програма Европа на Столична община (10 мин.)
 • Представяне на Кан Академията: Структура, подстраници, профили, инструменти за учителя (40 мин.)
 • Практическо упражнение: Създаване на собствен профил и виртуален клас (30 мин.)
 • Кафе пауза (30 мин.)
 • Преподаване, базирано на данни: Какво означава да се преподава с помощта на данни, какви данни могат да са ни полезни и как можем да ги събираме, организираме и показваме пред учениците (40 мин)
 • Пауза (10 мин.)
 • Рефлексия: Дискусия и въпроси (20 мин.)

Четвъртък, 7 септември 2017 г.
9:00 до 12:00 ч. във 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“
14:30 до 17:30 ч. във Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“

 • Управление на класната стая с устройства: Какви са моделите на използване на устройства в клас и как може да се координира такава среда (40 мин.)
 • Пауза (10 мин.)  
 • Обърната класна стая: Методика (40 мин.)
 • Кафе пауза (30 мин.)
 • Практическо упражнение: Как да направя “обърнатата класна стая” реалност, вкл. с помощта на Кан Академията? (30 мин.)
 • Рефлексия: Дискусия и въпроси (30 мин.)

Петък, 8 септември 2017 г.
9:00 до 12:30 ч. във 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“
14:30 до 18:00 ч. във Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“

 • Дигиталният урок: Каква е добавената стойност на дигиталните уроци и как се планират (40 мин.)
 • Пауза (10 мин.)  
 • Планиране с Кан Академията: Съставяне на план/ урок за използване в час (40 мин.)
 • Кафе пауза (30 мин.)
 • Практическо упражнение: Разработване и представяне на планове и уроци с ресурсите на Кан Академията. Рефлексия (60 мин.)

Свободна консултация: Въпроси от всякакво естество (30 мин.)

Сдружение „Образование без раници“ търси експерт(и) по математика

Сдружение „Образование без раници“ търси експерт(и) по математика за проверка на превода на съдържанието по математика в Кан Академията

Експертът(ите) преглежда(т) вече преведените видео уроци, упражнения и други материали от темите по математика в Кан Академията (преведени от английски на български език). Работата е в две направления, които ще бъдат възложени на един или повече експерти:

 • подреждане на съдържанието от Кан Академията според одобрените от МОН учебни програми по математика в България и държавните образователни стандарти;
 • експертна оценка и подаване на структурирана обратна връзка за качеството на превода – от гледна точка на терминология, ясен стил, разбираем за деца и подрастващи, адекватност на изказа спрямо учебните програми и учебния подход в България.

Уроците в Кан Академията ще бъдат завинаги безплатни и достъпни за всеки. Това е възможност да помогнете на всички деца в България, независимо от това къде и при какви условия живеят или учат те, допринасяйки с работата си за равни образователни възможности благодарение на новите технологии. Да създадем заедно българската версия на Кан Академията, най-пълната и развита онлайн образователна платформа в света!

Кан Академията започва с уроци и упражнения за броене и стига до висшата математика. Основната й целева група са деца и ученици от 1-ви до 12-ти клас, но съдържанието е подходящо за всеки, желаещ да опресни знанията си или да продължи да учи.

Общият обем на работа включва около 2000 видео урока и всички прилежащи към тях упражнения, статии и др. Съдържанието може да бъде разгледано в Кан Академията. Работата ще бъде възложена на един или повече експерти. Срокът за изпълнение ще бъде договорен индивидуално, като работата по цялото съдържание следва да приключи до края на 2017 г.

Предлагаме разумно възнаграждение и работа за важна кауза – качествено безплатно образование за всички, навсякъде. С експерта ще бъде сключен граждански договор/ договор за услуга.

Работата ще се извършва дистанционно. Експертът ще е в постоянна комуникация с координатор от сдружение “Образование без раници”, който от своя страна осъществява връзката с редактори и преводачи.

Изисквания към експертите:

 • минимален професионален опит – 1 година стаж като учител по математика
 • професионална квалификация „учител по математика“
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър; професионална област съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: Математика или Педагогика на обучението по математика
 • отлична компютърна грамотност и работа с програми за обработване на текст, електронни таблици, презентации, Google приложения, както и желание за усвояване на нови инструменти
 • добро владеене на английски език
 • готовност за интензивна дистанционна работа, използвайки имейл, телефон, Skype, Google Hangouts и/или други онлайн инструменти
 • отговорност към поставените задачи; организационни умения и структурираност; инициативност и самодисциплина.

Ако желаете да кандидатствате, моля изпратете в срок до 10 август 2017 г. кратка мотивация и автобиография на: join @ obr.education. Молим за разбиране, че ще се свързваме само с избраните кандидати.

Сдружение „Образование без раници“ търси експерт(и) по програмиране и компютърни науки

Сдружение „Образование без раници“ търси експерт(и) по програмиране и компютърни науки за проверка на превода на съдържанието по компютърно програмиране и компютърни науки в Кан Академията

Експертът(ите) преглежда(т) вече преведените видео уроци, упражнения и други материали от темите по компютърно програмиране и компютърни науки в Кан Академията. Акцент на работата е експертна оценка и подаване на структурирана обратна връзка за качеството на превода от гледна точка на терминология, ясен и разбираем за деца и подрастващи стил, адекватност на изказа спрямо учебната програма и учебния подход в България.

Уроците в Кан Академията ще бъдат завинаги безплатни и достъпни за всеки. Това е възможност да допринесете да запалим интереса на цели нови поколения малки програмисти. Основната целева група на уроците по програмиране са деца и ученици, а тези по компютърни науки са подходящи за студенти и за напреднали ученици (извънкласни занимания, подготовка за олимпиади).

Обемът на работа включва 194 видео урока и всички, прилежащи към тях упражнения, програми, статии и др. Съдържанието може да бъде разгледано в Кан Академията.

Срокът, в който трябва да приключи работата по проекта, е 15 септември 2017 г.

Предлагаме разумно възнаграждение и работа за важна кауза – качествено безплатно образование за всички, навсякъде! С експерта(ите) ще бъде сключен граждански договор/ договор за услуга.

Работата ще се извършва дистанционно. Експертът е в постоянна комуникация с координатор от сдружение “Образование без раници”, който от своя страна осъществява връзката с редактори и преводачи.

Ако желаете да кандидатствате, моля изпратете в срок до 30 юли 2017 г. кратка мотивация и автобиография на: join @ obr.education. Молим за разбиране, че ще се свързваме само с избраните кандидати.

Стартира проект за прилагане на Кан Академията в две столични училища по Програма Европа 2017 на Столична община

Сдружение „Образование без раници“ стартира изпълнението на проект „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики …“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство със столичните 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ и Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“.

Проектът беше оценен с най–много точки по първа приоритетна ос на Програма Европа и на официална церемония, проведена на 12 юни 2017 г. лично кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова връчи договора за изпълнението му на г-жа Розалина Лъскова, изпълнителен директор на сдружението, и директорите на училищата партньори – г-жа Елеонора Лилова и г-жа Емилия Богданова. Кметът пожела успех при изпълнението и подчерта приноса на проекта за това София да се превърне в дигитална столица на образованието в България.

Проектът предвижда създаването и прилагането на пилотен модел и добра практика за “обърната/ огледална класна стая”, използвайки безплатния, достъпен за всички инструмент на най-добрата и развита образователна платформа в света, Кан Академията (Khan Academy). След пилотно използване на Кан Академията с избрани пилотни учители и класове през първия срок на учебната 2017/2018 година, резултатите ще бъдат обсъдени на конференция през ноември 2017 г. с всички заинтересовани страни и институции. Целта е да се демонстрира успешното прилагане на иновативни инструменти като Кан Академията на местно и на европейско ниво и нуждата от внедряването им в българското образование.

Сред дейностите по проекта са още: разработване на програма за обучения на учители, ученици, родители и на свободни за ползване материали и (онлайн) ресурси; обучения на преподаватели как да прилагат Кан Академията; презентации за ученици и родители; постоянна подкрепа при прилагането на платформата за времето на пилотното внедряване в партньорските училища; комуникационна кампания.

Сдружение „Образование без раници“ цели да подпомага осъвременяването на образованието в България и да създава алтернативни образователни и културни ресурси. Основният проект на сдружението в момента е преводът, популяризирането и прилагането на най-мащабния онлайн портал за образование в света – Кан Академията. Безплатната платформа е технологично най-развитата и предлага над 8000 урока и 100 000 упражнения, обхващайки учебните предмети от 1-ви до 12-ти клас, вкл. математика, ИТ, науките и много други. Академията се използва по цял свят от над 40 млн. потребители, вкл. 1,8 млн. учители. Тестовият сайт на Кан Академията на български език е достъпен на: https://bg.khanacademy.org/

Програма Европа на Столична община се осъществява успешно вече девета година, като насърчава взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местното самоуправление в София при достъпа до политики и прилагането на добри практики, свързани с членството на България в Европейския съюз.

Очакваните резултати от проекта са:

 • Разработена програма за обученията за учители и съпътстващи материали.
 • Презентация и програма за работилници за родители и съпътстващи материали.
 • Презентация и програма за работилници за ученици и съпътстващи материали.
 • Пилотно обучение на преподавателите – 10-15 учителя във всяко училище, 3 до 5 от тях във всяко училище – “пилотни учители”.
 • Проведени презентация и работилници за ученици – във всяко училище за класовете на “пилотните учители”.
 • Проведени презентация и работилници за родители във всяко училище за всички желаещи родители.
 • Проведено няколко месечно пилотното внедряване на Khan Academy в двете училища партньори и оказана постоянна подкрепа от страна на кандидата.
 • Проведена оценка на пилотното въвеждане и адаптиране на подхода за в бъдеще.
 • Проведена комуникационна кампания – медийни публикации/ участия в минимум една национална телевизия, едно национално радио и 10 онлайн медии; пресконференция; Фейсбук реклама, достигнала до минимум 20 хил. човека.
 • Проведено финално публично събитие – конференция, с участието на посочените заинтересовани страни.
 • Конкретно заявен интерес от страна на други столични училища за използване на Khan Academy.
 • Формулирано и предоставено предложение от страна на кандидата до Столична община за мерки, свързани с бъдещо масово въвеждане на Khan Academy в столичните училища.